OD PONDĚLÍ 24.5.2021 JE UMOŽNĚNA PREZENČNÍ VÝUKA VŠECH PŘEDMĚTŮ, INFORMACE POSKYTNE PEDAGOG

+420 417 539 074

Vize a mise školy

VIZE ŠKOLY

Respektovaná regionální instituce se stabilním personálním, materiálním a ekonomickým zázemím, jejíž žáci školu navštěvují rádi a stávají se z nich, pod vedením kvalitních pedagogů, absolventi s celoživotním vztahem k umění. Škola, na kterou si i v dospělosti rádi vzpomenou a přivedou do ní své děti.


MISE ŠKOLY

Posláním ZUŠ Teplice je být inspirativní a kreativní školou pro kvalitní umělecké vzdělávání žáků všech zřizovaných oborů. Školou, která vnímá prostředí svého působení a je pro své žáky bezpečným místem pro jejich vlastní umělecký růst.


ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

 • Poskytování vyvážené vzdělávací nabídky žákům od 5 let ve třech uměleckých oborech.
 • Dobré prostorové a materiální vybavení školy.
 • Kulturně podnětné prostředí.
 • Pružný aktivní kolektiv odborných pedagogů.
 • Velká  možnost veřejné umělecké prezentace žáků.
 • Směřování k praktické hře v souborech, orchestrech.
 • Provázanost tradiční a moderní výuky.
 • Mezioborová spolupráce.
 • Příprava ke studiu na školy uměleckého nebo pedagogického směru.

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

 • Vysvětlováním a názornými ukázkami seznamujeme žáky s uměleckým jazykem a uměleckými technikami, tak, aby sami mohli být umělecky činní.
 • Na vhodných příkladech vysvětlujeme strukturu uměleckého díla, vedeme dialog nad volbou uměleckých prostředků.
 • Vedeme žáky k formulování vlastních názorů, k toleranci k odlišným názorům, přístupům, k respektu k uměleckému vyjadřování a k ochraně kulturního dědictví.
 • Žákům zdůrazňujeme, že jejich pravidelná soustavná práce a domácí příprava vedou k neustálému zdokonalování; o způsobu a důležitosti domácí přípravy informujeme i rodiče.
 • Důsledně hodnotíme plnění zadaných úkolů, společně s žáky porovnáváme jednotlivé výkony, analyzujeme chyby a učíme je se z nich poučit.
 • Pravidelně poskytujeme žákům zpětnou vazbu o jejich pokroku, dáváme prostor pro sebehodnocení.
 • Upřednostňujeme pozitivní hodnocení.
 • Žáky zapojujeme do společných aktivit, organizujeme mezioborové projekty a podporujeme vlastní umělecké aktivity žáků.
 • Pro žáky pravidelně pořádáme koncerty, veřejná vystoupení a výstavy, kde mohou předvést svůj profesní pokrok.
 • Žáky informujeme (prostřednictvím rozhovoru, nástěnky,  webu, …) o konání kulturních akcí, s žáky o akcích diskutujeme.
 • Svým chováním, přípravou na hodiny, přístupem, vystupováním, respektováním jiných názorů jdeme žákům příkladem.

Ústecký kraj
Zřizovatel školy
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Tvůrce webu
Tvůrce webu