Call
MenuMENU

×

Projekty

jedeme-za-kulturou.png

Jedeme za kulturou.

Projekt „Jedeme za kulturou.“ zastřešuje školní výlety s našimi žáky, které mají za cíl rozšiřování jejich kulturních kompetencí.

Zaměřujeme se na návštěvy divadel, muzeí, koncertů, výstav a nepomineme i jiné příležitosti, které žáky mohou kulturně rozvíjet.


Brillante Teplice

Soutěž pro žáky uměleckých škol v klasickém zpěvu. První ročník soutěže se uskuteční 19. - 21. dubna 2023.

Stránka soutěže

logo-brillante.png

logolink_sablony_barevny.jpg

Šablony I - ZUŠ Teplice

Projekt je podpořen z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I

Spolufinancováno Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora využití inovativních forem výuky žáků (např. formou projektových dní ve škole a mimo školu). Dále projekt podpoří další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků školy (včetně výuky angličtiny) a nabídne prostor pro sdílení zkušeností mezi pedagogy, a to včetně návštěv v dalších školách v ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005063

Realizace projektu 1. 1. 2023 až 31. 8. 2025


Pokusné ověřování kombinované výuky

ZUŠ Teplice je jednou z pěti ZUŠ v ČR, která je zapojena do projektu MŠMT „Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách (č. j. MSMT-34023/2020-1)“. V rámci tohoto projektu, vedle jeho hlavních cílů, je smyslem udržet ve škole dovednosti získané zejména při pandemii Covid-19 a dále tyto možnosti výuky rozvíjet.

Odkazy:
https://www.npi.cz/projekty/7356-pokusne-overovani-kombinovaneho-vzdelavani
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-kombinovaneho-vzdelavani


Naše škola se podílí na realizaci klavírní soutěže Beethovenovy Teplice, jejímž hlavním pořadatelem je Konzervatoř Teplice. Soutěž probíhá za podpory zřizovatele obou škol, Ústeckého kraje.

Odkaz na informace k aktuálnímu ročníku soutěže

klavirni-soutez-beethovenovy-teplice.jpg

mladi-s-flharmoniky.jpg

Naše škola je spoluorganizátorem projektu "Mládí s filharmoniky". Hlavním organizátorem je ZUŠ E. Randové Ústí nad Labem.

Mládí s filharmoniky je projekt, jehož výstupem je společný koncert žáků ZUŠ Ústeckého kraje,
Konzervatoře Teplice Severočeské filharmonie Teplice.
Sólistou koncertu bude nejlepší český soutěžící minulého ročníku mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte.
Koncertu předchází řada přípravných workshopů a dělených zkoušek vedených předními hráči Severočeské filharmonie.
Projekt je zařazen do celostátního happeningu ZUŠ OPEN podporovaného nadací Magdaleny Kožené
a zároveň proběhne v rámci festivalu Ludwiga van Beethovena v Teplicích.

Odkaz na stránky projektu


kraj
kraj
kraj