V pátek 25.9. probíhá výuka dle rozvrhu hodin.

+420 417 539 074

Oddělení klávesových nástrojů

Vyučované předměty:

Hra na klavír
Hra na EKN (elektonické klávesové nástroje)

Klavírní výuka na naší škole má více než 80ti letou tradici, kdy na jejím počátku stál výborný pedagog a skladatel dětské klavírní literatury Alois Sarauer. Hra na klavír je náročná mentální činnost, která rozvíjí nejen hudební dovednosti, ale i morálně volní vlastnosti, hlavně vytrvalost, trpělivost a pracovitost.

Současná instruktivní klavírní tvorba je bohatá a rozmanitá a umožňuje nám pedagogům "šít repertoár na míru" podle individuálních potřeb žáka. Součástí výuky je, při osvojování pianistických dovedností, také improvizovaný doprovod k písním, hra podle akordických značek, velmi oblíbená je čtyřruční hra a na nejvyšším žebříčku stojí hra komorní. Mladý klavírista se učí souhře s jinými nástroji - smyčcovými, dechovými a to už můžeme mluvit o muzicírování.

Klavírní čísla jsou v programech jednotlivých koncertů téměř vždy nejpočetnější, a tak nás velmi těší, že je můžeme prezentovat nejen u nás v ZUŠ, ale i v krásných sálech teplických kulturních institucí. Zájem o klavírní výuku na naší škole je trvalý i přes výrazný demografický pokles. Tradice se nenechá tak lehce zmařit a neustále přetrvává v dalších generacích.


Marta Horká

vedoucí oddělení

Markéta Loskotová

Iva Davidová

Erika Randlová

Alena Hejdová


Jana Pochobradská

Světlana Ter-Gazarjanová

Anna Rubinsteinová

Jarmila Valentová

Jaroslava Wernerová


Dušan Sárička

Zdeňka Fantová

Kateřina Bacíková

Michaela Hajíčková

Barbora Mašková


Ústecký kraj
Zřizovatel školy
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Tvůrce webu
Tvůrce webu