V pátek 3. 2. 2023 se konají pololetní prázdniny - výuka odpadá.

Call
MenuMENU

×

Co nabízíme

Studium v základní umělecké škole je určeno pro žáky od 5 let věku (rozhodný je vždy věk k 1. 9.). Nabízíme vzdělávání ve čtyřech uměleckých oborech: hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. 

  • Pro 5leté děti nabízíme Přípravnou estetickou výchovu (Estetika), která je vyučována v bloku 2 vyučovacích hodin / 1x za týden. Estetika spojuje všechny čtyři obory školy, abychom dětem pomohli v komplexním uměleckém rozvoji. Druhý rok přípravného studia (6leté děti) si děti vyberou jeden, případně i více oborů, kde pokračují v přípravném stupni. V případě zájmu lze dle aktuálních možností školy žáky v jednotlivých oborech zapsat i v 5 letech do samostatných přípravek. 
  • Pro 6leté děti jsou určeny 2. přípravné ročníky jednotlivých oborů. Nastupují do nich i žáci, kteří 1. ročník přípravného studia, tedy Estetiku, neabsolvovali. Jsou přijímáni rovnou do PHV 2, PVV 2, PTT 2, PDV 2 (Přípravná hudební-výtvarná-taneční nebo dramatická výchova). 
  • Přípravná hudební výchova 2 pro 6leté děti je realizována ve dvou samostatných hodinách týdně. V jedné hodině se žáci v rámci kolektivní výuky seznamují s hudebními základy, další hodinu tvoří předmět Nástrojotoč. Ten žáci navštěvují dobrovolně pouze v 1. pololetí a vyzkouší si při něm hru na několik hudebních nástrojů (např. housle, violoncello, kontrabas, klarinet, hoboj, fagot, trubku, lesní roh a další). Každé dva týdny hrají na jiný nástroj. Od 2. pololetí vystřídá hodinu Nástrojotoče povinná výuka na vybraný hudební nástroj / zpěv. 
  • Pro 7leté a starší žáky je určen I. stupeň studia, pro žáky starší 14 let pak II. stupeň (týká se všech oborů školy). 

Ke studiu přijímáme na základě odeslání on-line přihlášky a osobní účasti uchazeče na přijímacím řízení (zápisu). O přesném termínu přijímacího řízení Vás budeme informovat po obdržení on-line přihlášky. 

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu reditel@zusteplice.cz, případně telefonním čísle 778 402 918. Dále Vás zveme na Den otevřených dveří, který pořádáme ve čtvrtek 19. května 2022 od 16.00 hodin. 


kraj
kraj
kraj