OD PONDĚLÍ 24.5.2021 JE UMOŽNĚNA PREZENČNÍ VÝUKA VŠECH PŘEDMĚTŮ, INFORMACE POSKYTNE PEDAGOG

+420 417 539 074

Pěvecké oddělení

Vyučované předměty

Sólový zpěv
Sborový zpěv 
Komorní zpěv

O studium zpěvu je u žáků tradičně vysoký zájem, proto i přes malý počet vyučujících není pěvecké oddělení nejmenším oddělením naší školy. Žáci a žákyně se uplatňují nejen jako sólisté, zpívají také v komorních uskupeních, případně spolupracují s dalšími soubory a orchestry, které na naší škole působí. Svoji práci prezentují (kromě vystoupení v rámci akcí školy, případně i na akcích vlastních) i na soutěžích, v nichž dosahují pravidelně krásných úspěchů (na regionální i celostátní úrovni). To je inspirací nejen mladším žákům školy, ale i budoucím uchazečům o zpěv.


Xenie Podolchová
vedoucí oddělení

Jana Moravcová

Galina Proklová


Ústecký kraj
Zřizovatel školy
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Tvůrce webu
Tvůrce webu