A K C E   Š K O L Y   -   M Ě S Í C   Z Á Ř Í

+420 417 539 074

Pěvecké oddělení

Vyučované předměty

Klasický zpěv
Sborový zpěv 
Populární zpěv

O studium zpěvu je u žáků tradičně vysoký zájem, proto i přes malý počet vyučujících není pěvecké oddělení nejmenším oddělením naší školy. Žáci a žákyně se uplatňují nejen jako sólisté, zpívají také v komorních uskupeních, případně spolupracují s dalšími soubory a orchestry, které na naší škole působí. Svoji práci prezentují (kromě vystoupení v rámci akcí školy, případně i na akcích vlastních) i na soutěžích, v nichž dosahují pravidelně krásných úspěchů (na regionální i celostátní úrovni). To je inspirací nejen mladším žákům školy, ale i budoucím uchazečům o zpěv.


Galina Proklová
vedoucí oddělení

Jana Moravcová

Xenie Podolchová
Ústecký kraj
Zřizovatel školy
Člen Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Tvůrce webu
Tvůrce webu