Výuka probíhá až do 27. června dle rozvrhu. Vydávání vysvědčení: 28. června, 9 - 13 hodin.

Call
MenuMENU

×

Pěvecké oddělení

Vyučované předměty

Sólový zpěv
Sborový zpěv 
Komorní zpěv

 

O studium zpěvu je u žáků tradičně vysoký zájem, proto i přes malý počet vyučujících není pěvecké oddělení nejmenším oddělením naší školy. Žáci a žákyně se uplatňují nejen jako sólisté, zpívají také v komorních uskupeních, případně spolupracují s dalšími soubory a orchestry, které na naší škole působí. Svoji práci prezentují (kromě vystoupení v rámci akcí školy, případně i na akcích vlastních) i na soutěžích, v nichž dosahují pravidelně krásných úspěchů (na regionální i celostátní úrovni). To je inspirací nejen mladším žákům školy, ale i budoucím uchazečům o zpěv.


xenie-podolchova.jpg

Xenie Podolchová
vedoucí oddělení

jana-moravcova.jpg

Jana Moravcová

galina-proklova.jpg

Galina Proklovákraj
kraj
kraj