Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


Call
MenuMENU

×

Oddělení hudební teorie

hn-cb.jpg

Vyučované předměty

Přípravná hudební výchova
Nástrojotoč
Přípravná estetická výchova
Hudební nauka
Skladba
Hudební teorie (příprava na přijímací zkoušku na konzervatoř)

Oddělení hudební teorie zahrnuje studium přípravné hudební výchovy a hudební nauky. Přípravná hudební výchova je určena našim nejmenším žákům (od 5 do 6let věku), které připravuje ke zvládnutí základních muzikantských dovedností především hravou a tvůrčí výukou. Její studium trvá jeden až dva roky. Druhý rok přípravného studia doplňuje v prvním pololetí Nástrojotoč, kde žáky seznámíme se hrou na různé hudební nástroje. Od druhého pololetí nastupují do výuky vybraného nástroje / zpěvu.

Hudební nauka, jejíž studium je pětileté a probíhá paralelně s výukou individuální, na přípravnou hudební výchovu navazuje. Naši žáci se postupně seznamují s jednotlivými oblastmi hudební teorie a kromě notových znalostí se učí i základům harmonie, dějin hudby, hudebních forem, intonace a okrajově i dalším disciplínám. Hudební nauka také pomáhá zlepšit rytmické schopnosti žáka, jeho schopnost improvizovat, rozvíjí také schopnost souhry. Je tak nepostradatelnou součástí studia na základní umělecké škole.

Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách v přízemí naší hlavní budovy. V rámci spolupráce se ZŠ s RvHv Maršovská vyučujeme přípravnou hudební výchovu a hudební nauku pro 1. ročník také na této základní škole.


portrety-005.jpg

Matouš Pavlis

portrety-001.jpg

Tereza Šlechtová

jirina-schillerova.jpg

Jiřina Schillerová

portrety-015.jpg

Jana Štrbová


pokusne-overovani-kombinovane-vyuky-1.png

Přehled termínů náhradní výuky pro žáky uvolněné z předmětu Hudební nauka
II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021 / 2022

Náhradní konzultace pro uvolněné žáky se uskuteční vždy v úterý od 17.40 do 18.25 hodin v následujících termínech:

  • 8. března 2022
  • 29. března 2022
  • 26. dubna 2022
  • 31. května 2022
  • 14. června 2022

Třída 003 / přízemí ZUŠ                Pedagog: Matouš Pavlis

Případnou omluvu z náhradní konzultace můžete napsat na e-mail pavlis@zusteplice.cz.

Uvolnění žáci se zároveň mohou zapojit do distanční výuky HN, která je organizována každé úterý od 17.40 – 18.25 hodin v aplikaci Teams. Výuka této HN je součástí Pokusného ověřování kombinované výuky.


kraj
kraj
kraj