Zahájení školního roku: úterý 1. září 2020. Do konce měsíce července je otevřena výstava prací žáků výtvarného oboru.

+420 417 539 074

Oddělení hudební teorie

HUDEBNÍ NAUKA UČ. ČERMÁKOVÁ

Výuku jednotlivých skupin HN a PHV mohou žáci navštívit pouze po předchozím nahlášení své přítomnosti. Pokud skupina nahlášených přesáhne počet 10 žáků (třída uč. Čermákové), rozdělíme skupinu tak, abychom zajistili bezpečnou (a současným požadavkům odpovídající) výuku. Zákonné zástupce budeme o případném rozdělení informovat formou SMS.

Nyní jsou rozděleny tyto skupiny:

úterní 2. ročník od 14.05 hod.
úterní 1. ročník od 15.50 hod.
středeční 4. ročník od 14.55 hod.

Způsob rozdělení:

SKUPINA "BEETHOVEN" (příjmení A-N)
VÝUKA POUZE V TÝDNU OD 25.5., 8.6., 22.6.

SKUPINA "MOZART" (příjmení O-Ž)
VÝUKA POUZE V TÝDNU OD 1.6., 15.6., 29.6.


Vyučované předměty

Hudební nauka
Přípravná hudební výchova
Přípravná estetická výchova

Oddělení hudební teorie zahrnuje studium přípravné hudební výchovy a hudební nauky. Přípravná hudební výchova je určena našim nejmenším žákům, které připravuje ke zvládnutí základních muzikantských dovedností především hravou a tvůrčí výukou. Její studium trvá jeden až dva roky.

Hudební nauka, jejíž studium je pětileté a probíhá paralelně s výukou individuální, na přípravnou hudební výchovu navazuje. Naši žáci se postupně seznamují s jednotlivými oblastmi hudební teorie a kromě notových znalostí se učí i základům harmonie, dějin hudby, hudebních forem, intonace a okrajově i dalším disciplínám. Hudební nauka také pomáhá zlepšit rytmické schopnosti žáka, jeho schopnost improvizovat, rozvíjí také schopnost souhry. Je tak nepostradatelnou součástí studia na základní umělecké škole.

Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách v přízemí naší hlavní budovy. V rámci spolupráce se ZŠ s RvHv Maršovská vyučujeme přípravnou hudební výchovu a hudební nauku pro 1. ročník také na této základní škole.


Veronika Čermáková

Anna Rubinsteinová

Jiřina Schillerová

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO SKUPIN HN

Přihlašování do jednotlivých skupin předmětu Hudební nauka (viz rozvrh hodin) lze až od úterý 25. srpna, a to následovně:
·  od 25. srpna do 31. srpna pouze na e-mail: cermakova@zusteplice.cz
·  od úterý 1. září pouze osobně u paní učitelky Veroniky Čermákové, třída č. 003


Učební materiály pro žáky PHV a HN
Ústecký kraj
Zřizovatel školy
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Tvůrce webu
Tvůrce webu