OD PONDĚLÍ 24.5.2021 JE UMOŽNĚNA PREZENČNÍ VÝUKA VŠECH PŘEDMĚTŮ, INFORMACE POSKYTNE PEDAGOG

+420 417 539 074

Oddělení hudební teorie

Výuka se od 25.5. uskutečňuje prezenčně. Žáci při vstupu do třídy dokládají Čestné prohlášení (k dispozici u vchodu do budovy). V pondělí 24.5. se koná pouze předmět PHV 2. Za paní uč. Čermákovou (nemocenská) vyučují uč. Al-Ashhabová a uč. Štalmachová. Za paní uč. Schillerovou (nemocenská) vyučuje od 1.6. uč. Pavlis.

Kontakt na náhradní učitele: reditel@zusteplice.cz

Kontakty na vyučující:
Uč. Čermáková: cermakova@zusteplice.cz
Uč. Kontová: kontova@zusteplice.cz
Uč. Rubinsteinová: rubinsteinova@zusteplice.cz
Uč. Schillerová: schillerova@zusteplice.czVyučované předměty

Přípravná hudební výchova
Nástrojotoč
Přípravná estetická výchova
Hudební nauka
Skladba
Hudební nauka pro pokročilé (příprava na přijímací zkoušku na konzervatoř)

Oddělení hudební teorie zahrnuje studium přípravné hudební výchovy a hudební nauky. Přípravná hudební výchova je určena našim nejmenším žákům (od 5 do 6let věku), které připravuje ke zvládnutí základních muzikantských dovedností především hravou a tvůrčí výukou. Její studium trvá jeden až dva roky. Druhý rok přípravného studia doplňuje v prvním pololetí Nástrojotoč, kde žáky seznámíme se hrou na různé hudební nástroje. Od druhého pololetí nastupují do výuky vybraného nástroje / zpěvu.

Hudební nauka, jejíž studium je pětileté a probíhá paralelně s výukou individuální, na přípravnou hudební výchovu navazuje. Naši žáci se postupně seznamují s jednotlivými oblastmi hudební teorie a kromě notových znalostí se učí i základům harmonie, dějin hudby, hudebních forem, intonace a okrajově i dalším disciplínám. Hudební nauka také pomáhá zlepšit rytmické schopnosti žáka, jeho schopnost improvizovat, rozvíjí také schopnost souhry. Je tak nepostradatelnou součástí studia na základní umělecké škole.

Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách v přízemí naší hlavní budovy. V rámci spolupráce se ZŠ s RvHv Maršovská vyučujeme přípravnou hudební výchovu a hudební nauku pro 1. ročník také na této základní škole.


Veronika Čermáková

Anna Rubinsteinová

Jiřina Schillerová

Natálie KontováNové materiály pro distanční výuku
Starší materiály pro distanční výuku

Ústecký kraj
Zřizovatel školy
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Tvůrce webu
Tvůrce webu