HAPPENING ŠKOLY (28. KVĚTNA) JE Z DŮVODU ŠPATNÉHO POČASÍ ZRUŠEN.

Call
MenuMENU

×

Oddělení hudební teorie

hn-23-24.jpg

Vyučované předměty

Přípravná hudební výchova
Nástrojotoč
Přípravná estetická výchova
Hudební nauka
Skladba
Hudební teorie (příprava na přijímací zkoušku na konzervatoř)

Oddělení hudební teorie zahrnuje studium přípravné hudební výchovy a hudební nauky. Přípravná hudební výchova je určena našim nejmenším žákům (od 5 do 6let věku), které připravuje ke zvládnutí základních muzikantských dovedností především hravou a tvůrčí výukou. Její studium trvá jeden až dva roky. Druhý rok přípravného studia doplňuje v prvním pololetí Nástrojotoč, kde žáky seznámíme se hrou na různé hudební nástroje. Od druhého pololetí nastupují do výuky vybraného nástroje / zpěvu.

Hudební nauka, jejíž studium je pětileté a probíhá paralelně s výukou individuální, na přípravnou hudební výchovu navazuje. Naši žáci se postupně seznamují s jednotlivými oblastmi hudební teorie a kromě notových znalostí se učí i základům harmonie, dějin hudby, hudebních forem, intonace a okrajově i dalším disciplínám. Hudební nauka také pomáhá zlepšit rytmické schopnosti žáka, jeho schopnost improvizovat, rozvíjí také schopnost souhry. Je tak nepostradatelnou součástí studia na základní umělecké škole.

Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách v přízemí naší hlavní budovy. V rámci spolupráce se ZŠ s RvHv Maršovská vyučujeme přípravnou hudební výchovu a hudební nauku pro 1. ročník také na této základní škole.


portrety-005.jpg

Matouš Pavlis

portrety-015.jpg

Jana Štrbová

no_pic_sub.png

Anna Vodňanská


kraj
kraj
kraj