VÝUKA JE REALIZOVÁNA DISTANČNÍ FORMOU

+420 417 539 074

Oddělení hudební teorie

Materiály pro výuku hudební nauky žáci naleznou na našich webových stránkách. Výuka probíhá od 7.12. v rozdělených skupinách (informace byly od učitelů zaslány na e-mail zákonných zástupců). Materiály k výuce jsou i ke stažení níže.

Uč. Čermáková: cermakova@zusteplice.cz
Uč. Kontová: kontova@zusteplice.cz
Uč. Rubinsteinová: rubinsteinova@zusteplice.cz
Uč. Schillerová: schillerova@zusteplice.cz


Nové materiály pro distanční výuku
Poslechová skladba pro 5. ročník HN
W.A.Mozart: MenuetStarší materiály pro distanční výuku

Vyučované předměty

Hudební nauka
Přípravná hudební výchova
Přípravná estetická výchova

Oddělení hudební teorie zahrnuje studium přípravné hudební výchovy a hudební nauky. Přípravná hudební výchova je určena našim nejmenším žákům, které připravuje ke zvládnutí základních muzikantských dovedností především hravou a tvůrčí výukou. Její studium trvá jeden až dva roky.

Hudební nauka, jejíž studium je pětileté a probíhá paralelně s výukou individuální, na přípravnou hudební výchovu navazuje. Naši žáci se postupně seznamují s jednotlivými oblastmi hudební teorie a kromě notových znalostí se učí i základům harmonie, dějin hudby, hudebních forem, intonace a okrajově i dalším disciplínám. Hudební nauka také pomáhá zlepšit rytmické schopnosti žáka, jeho schopnost improvizovat, rozvíjí také schopnost souhry. Je tak nepostradatelnou součástí studia na základní umělecké škole.

Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách v přízemí naší hlavní budovy. V rámci spolupráce se ZŠ s RvHv Maršovská vyučujeme přípravnou hudební výchovu a hudební nauku pro 1. ročník také na této základní škole.


Veronika Čermáková

Anna Rubinsteinová

Jiřina Schillerová

Natálie Kontová
Ústecký kraj
Zřizovatel školy
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Tvůrce webu
Tvůrce webu