Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


Call
MenuMENU

×

Hudební obor

Věříme, že hudba se stane vaší vášní 

Hudební obor je největším oborem naší školy a zahrnuje celkem 8 různých oddělení. Hudba již od nepaměti kultivuje naší osobnost a zprostředkovává nám jinak těžko sdělitelné zážitky. Hudební obor mohou navštěvovat žáci již od pěti let. V prvních dvou letech studia navštěvují přípravnou hudební výchovu (od 5 a od 6 let věku). Zde se hravou formou učí základům zpěvu, rytmiky i hry na jednoduché hudební nástroje.

V následujících sedmi letech základního studia I. stupně si prohlubují vědomosti o notách, hudební teorii a rozvíjejí se v rámci vybraného oddělení a nástroje. Po úspěšném absolvování základního studia mohou žáci navštěvovat čtyřleté studium druhého stupně a následně i studium pro dospělé. V obou stupních výuka navazuje na již získané dovednosti z předchozího studia. Prohlubují se vědomosti i dovednosti a s ohledem na individuální talent se buď rozvíjí všestrannost nebo naopak úzká specializace.

V průběhu celého studia se žáci hudebního oboru účastní soutěží a připravují se na další studium na uměleckých školách, kde u přijímacích zkoušek zaznamenávají pravidelné úspěchy.


Délka studia

Přípravná hudební výchova (PHV): 1 – 2 roky, již pro děti od 5 let
Základní studium I.stupně: 7 let
Základní studium II.stupně: 4 roky
Studium pro dospělé: nejvýše 4 roky


Výuka

Výuka hry na hudební nástroj nebo zpěvu probíhá individuálně nebo ve skupině 2-4 žáků. Většinu hudebních nástrojů škola žákům v začátcích studia pronajímá. Praktické zvládnutí hudebního nástroje je doplněno výukou hudební teorie a to v hodinách hudební nauky. Hudební nauka je vyučována kolektivně, probíhá ve specializovaných učebnách, vybavených moderními učebními pomůckami a audiovizuální technikou. Kromě individuální hry na nástroj mají žáci možnost zapojit se i do kolektivní hry.


hn-cb.jpg

Rozvrhy hodin a výuka

Výuka probíhá v Chelčického ul. č. 345/4
Telefon: 417 539 074
Telefon ředitelna: 417 539 938


soubory-sbory-orchestry-cb.jpg

Rozvrh hodin výuky souborů, orchestrů a sborů

V případě potřeby se obraťte na svého vyučujícího, případně na vyučující uvedené v tabulce vlevo.


kraj
kraj
kraj