A K C E   Š K O L Y   -   M Ě S Í C   Z Á Ř Í

+420 417 539 074

Hudební obor

Věříme, že hudba se stane vaší vášní 

Hudební obor je největším oborem naší školy a zahrnuje celkem 8 různých oddělení. Hudba již od nepaměti kultivuje naší osobnost a zprostředkovává nám jinak těžko sdělitelné zážitky. Hudební obor mohou navštěvovat žáci již od pěti let. V prvních dvou letech studia navštěvují přípravnou hudební výchovu (od 5 a od 6 let věku). Zde se hravou formou učí základům zpěvu, rytmiky i hry na jednoduché hudební nástroje.

V následujících sedmi letech základního studia I. stupně si prohlubují vědomosti o notách, hudební teorii a rozvíjejí se v rámci vybraného oddělení a nástroje. Po úspěšném absolvování základního studia mohou žáci navštěvovat čtyřleté studium druhého stupně a následně i studium pro dospělé. V obou stupních výuka navazuje na již získané dovednosti z předchozího studia. Prohlubují se vědomosti i dovednosti a s ohledem na individuální talent se buď rozvíjí všestrannost nebo naopak úzká specializace.

V průběhu celého studia se žáci hudebního oboru účastní soutěží a připravují se na další studium na uměleckých školách, kde u přijímacích zkoušek zaznamenávají pravidelné úspěchy.


Délka studia

Přípravná hudební výchova (PHV): 1 – 2 roky, již pro děti od 5 let
Základní studium I.stupně: 7 let
Základní studium II.stupně: 4 roky
Studium pro dospělé: nejvýše 4 roky


Výuka

Výuka hry na hudební nástroj nebo zpěvu probíhá individuálně nebo ve skupině 2-4 žáků. Většinu hudebních nástrojů škola žákům v začátcích studia pronajímá. Praktické zvládnutí hudebního nástroje je doplněno výukou hudební teorie a to v hodinách hudební nauky. Hudební nauka je vyučována kolektivně, probíhá ve specializovaných učebnách, vybavených moderními učebními pomůckami a audiovizuální technikou. Kromě individuální hry na nástroj mají žáci možnost zapojit se i do kolektivní hry.


Rozvrhy hodin a výuka

Výuka probíhá v Chelčického ul. č. 345/4
Telefon: 417 539 074
Telefon ředitelna: 417 539 938


Ústecký kraj
Zřizovatel školy
Člen Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Tvůrce webu
Tvůrce webu