A K C E   Š K O L Y   -   M Ě S Í C   Z Á Ř Í

+420 417 539 074

Výtvarný obor

S pomocí tvarů a barev učíme vnímat svět

Výtvarné vyjádření patří mezi nejstarší komunikační techniky. V  dětech i dospělích rozvíjí vnitřní svět a citlivost k našemu okolí. Výtvarný obor mohou navštěvovat žáci již od pěti let. V prvních dvou letech studia navštěvují přípravnou výtvarnou výchovu. Zde se hravou formou učí základy kresby, malby, rozvíjí vnímavost a motoriku. V následujících sedmi letech základního studia I. stupně si prohlubují vědomosti o barvách, tvarech, anatomii, kompozici a dále rozvíjí své vědomosti v oblasti výtvarné nauky. 


Po úspěšném absolvování základního studia mohou žáci navštěvovat čtyřleté studium druhého stupně a následně i studium pro dospělé. V obou stupních výuka navazuje na již získané dovednosti z předchozího studia. Prohlubují se vědomosti, a je s respektem ponechám prostor pro rozvoj vlastního osobitého stylu a talentu v různých oblastech výtvatrné tvorby. V průběhu celého studia se žáci výtvarného oboru účastní soutěží a připravují se na další studium na uměleckých školách, kde u příjmacích zkoušek zaznamenávají pravidelné úspěchy.


Vyučované předměty

Výtvarná tvorba
Výtvarná nauka
Přípravná estetická výchova


Délka studia

Přípravná výtvarná výchova: 1 – 2 roky
Základní studium I. stupně: 7 let
Základní studium II.stupně: 4 roky
Studium pro dospělé: nejvýše 4 rokyVyučující výtvarného oboru


Milada Linhartová
vedoucí oboru

Radka Müllerová

Ústecký kraj
Zřizovatel školy
Člen Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Tvůrce webu
Tvůrce webu