HAPPENING ŠKOLY (28. KVĚTNA) JE Z DŮVODU ŠPATNÉHO POČASÍ ZRUŠEN.

Call
MenuMENU

×

Výtvarný obor

Virtuální prohlídky nových učebenS pomocí tvarů a barev učíme vnímat svět

 

Výtvarné vyjádření patří mezi nejstarší komunikační techniky. V dětech i dospělých rozvíjí kreativitu, vnímání, citlivost k sobě a okolí. 

Výtvarný obor mohou navštěvovat žáci již od pěti let. V prvních dvou letech studia navštěvují přípravnou výtvarnou výchovu. Zde se hravou formou učí základy výtvarného vyjadřování, rozvíjí vnímavost a motoriku. 

V následujících sedmi letech základního studia I. stupně získávají vědomosti a dovednosti o barvách, tvarech, kompozici, výtvarných technikách a dějinách umění prostřednictvím tvůrčí činnosti.

Po úspěšném absolvování 1. stupně základního studia mohou žáci navštěvovat čtyřleté studium druhého stupně a následně i studium pro dospělé. V obou stupních výuka navazuje na již získané dovednosti z předchozího studia. Prohlubují se vědomosti, podporujeme a respektujeme rozvoj vlastního osobitého stylu a talentu v různých oblastech výtvarné tvorby. Žáci se případně připravují na další studium na středních či vysokých uměleckých školách, kde u přijímacích zkoušek zaznamenávají pravidelné úspěchy.

V průběhu celého studia se žáci výtvarného oboru účastní výstav, výtvarných přehlídek či soutěží.


Vyučované předměty

Přípravná estetická výchova
Přípravná výtvarná výchova
Výtvarná tvorba
Výtvarná nauka


Délka studia

Přípravná výtvarná výchova: 1–2 roky (5–6 let)
Základní studium I. stupně: 7 let (od 7 let)
Základní studium II.stupně: 4 roky (od 14 let)
Studium pro dospělé: nejvýše 4 rokyVyučující výtvarného oboru


portrety-016.jpg

Milada Linhartová
vedoucí oboru

radka-mullerova.jpg

Radka Müllerová

logo-zus.png

Natálie Švehlová

no_pic_sub.png

Anežka Hanzlíková


kraj
kraj
kraj