Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


V úterý 24. května odpadá výuka hudební nauky a PHV (Odpolední koncert)

Call
MenuMENU

×

Výtvarný obor

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-23 

VÝTVARNÝ OBOR 

Věk žáka k 1. 9. 2022                     

5-9 let 

10 let a více 

STŘEDA 25. 5. 2022 

14:00 – 14:45  

14:30 – 15:30 

15:00 – 15:45 

 

ČTVRTEK 26. 5. 2022 

16:45 – 17:30 

16:45 – 17:45 

 

17:45 – 18:45 

 

Přijímací řízení proběhne 25. a 26. května 2022 v budově školy v Kapelní ulici, 2. patro, učebna 210 a 211. 

Můžete si vybrat termín dle vašich možností, prosíme o dodržení času začátku. Zkouška proběhne formou společného tvoření, kdy uchazeči na základě úvodní motivace výtvarně ztvární zadané téma. 

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO VÝTVARNÉHO OBORU 

  • Mladší žáci (do 9 let) nakreslí obrázek na dané téma (např. Oblíbené zvíře, Pohádková bytost …) 
  • Starší žáci (od 10 let) nakreslí jednoduché zátiší podle modelu a předvedou barevné cítění při tvorbě jednoduché kompozice dle vlastní představy (např. Chuť, Emoce …) 
  • Důraz je kladen na výtvarné cítění, schopnost prostorového, barevného a tvarového vnímání, schopnost výtvarně reagovat na danou motivaci, a především zájem a chuť tvořit 

    V případě dotazů prosím kontaktujte vedoucí výtvarného oboru: 

Milada Linhartová, linhartova@zusteplice.cz , 736 653 859  


Virtuální prohlídky nových učebenS pomocí tvarů a barev učíme vnímat svět

 

Výtvarné vyjádření patří mezi nejstarší komunikační techniky. V  dětech i dospělých rozvíjí vnitřní svět a citlivost k našemu okolí. Výtvarný obor mohou navštěvovat žáci již od pěti let. V prvních dvou letech studia navštěvují přípravnou výtvarnou výchovu. Zde se hravou formou učí základy kresby, malby, rozvíjí vnímavost a motoriku. V následujících sedmi letech základního studia I. stupně si prohlubují vědomosti o barvách, tvarech, anatomii, kompozici a dále rozvíjí své vědomosti v oblasti výtvarné nauky. 


Po úspěšném absolvování základního studia mohou žáci navštěvovat čtyřleté studium druhého stupně a následně i studium pro dospělé. V obou stupních výuka navazuje na již získané dovednosti z předchozího studia. Prohlubují se vědomosti, a je s respektem ponechám prostor pro rozvoj vlastního osobitého stylu a talentu v různých oblastech výtvarné tvorby. V průběhu celého studia se žáci výtvarného oboru účastní soutěží a připravují se na další studium na uměleckých školách, kde u přijímacích zkoušek zaznamenávají pravidelné úspěchy.


Vyučované předměty

Výtvarná tvorba
Výtvarná nauka
Přípravná estetická výchova


Délka studia

Přípravná výtvarná výchova: 1 – 2 roky
Základní studium I. stupně: 7 let
Základní studium II.stupně: 4 roky
Studium pro dospělé: nejvýše 4 rokyVyučující výtvarného oboru


portrety-016.jpg

Milada Linhartová
vedoucí oboru

radka-mullerova.jpg

Radka Müllerová

logo-zus.png

Natálie Švehlová

logo-bila.jpg

kraj
kraj
kraj