Call
MenuMENU

×

Brillante Teplice

Výsledkové listiny soutěže

Zveřejňujeme výsledkové listiny soutěže (aktualizováno k 22.4.2024) a katalog soutěže.Fotogalerie

Odkaz na výběr z fotografií naleznete na níže uvedeném odkazu.

Odkaz na fotogalerii

logo-brillante.png

Závěrečný vlog soutěže Brillante

Rozhovor s panem primátorem Jiřím Štáblem. Neděle 21.4.2024.


Brillante vlog I

Rozhovor s panem senátorem Hynkem Hanzou o celostátní pěvecké soutěži Brillante Teplice. Sobota 20.4.2024.


Brillante vlog II

Rozhovor s předsedkyní poroty, paní Barborou Klozovou-Velehradskou o celostátní pěvecké soutěži Brillante Teplice. Sobota 20.4.2024.


Brillante vlog III

Rozhovor s paní učitelkou Sylvií Sedleckou a žákyní Emmou Hruškovou z Českých Budějovic. Sobota 20.4.2024.


Brillante vlog IV

Rozhovor s absolventem ZUŠ Teplice, Martinem Žvachtou. Sobota 20.4.2024.


Brillante vlog V

Rozhovor s paní učitelkou Evou Lédlovou a její žákyní. Neděle 21.4.2024.


HARMONOGRAM SOUTĚŽE

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE: PÁTEK 19.4., 15.00 HODIN

PÁTEK 19.4.
KATEGORIE A: 15.15 - 16.20 hodin
KATEGORIE KZ1: 16.25 hodin
KATEGORIE B: 16.50 - 18.15 hodin
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽNÍHO DNE: 19.00 HODIN

SOBOTA 20.4.
KATEGORIE E: 10.00 - 13.45 hodin
KATEGORIE F: 15.00 - 17.20 hodin
KATEGORIE KZ3: 17.40 hodin
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽNÍHO DNE: 18.30 HODIN

NEDĚLE 21.4.
KATEGORIE C: 10.00 - 12.40 hodin
KATEGORIE KZ2: 14.00 - 14.20 hodin
KATEGORIE D: 14.30 - 16.30 hodin
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽNÍHO DNE A UKONČENÍ SOUTĚŽE: 17.30 HODIN

Jmenné harmonogramy budou odeslány na e-mailové adresy soutěžících / pedagogů.


logo-brillante.png

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, TEPLICE, CHELČICKÉHO 4, P.O.

VYHLAŠUJE

1. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE V SÓLOVÉM A KOMORNÍM ZPĚVU

BRILLANTE TEPLICESoutěž Brillante Teplice je určena dětem a dospívajícím z celé ČR, v rozmezí 8 – 19 let, kteří se věnují výuce klasického zpěvu na ZUŠ, konzervatořích, nebo i soukromě.

Cílem soutěže je podpora a propagace klasického zpěvu nejen mezi žáky a studenty, ale i směrem k širší veřejnosti. Obzvlášť cenná je pro Ústecký kraj, kde žádná podobná soutěž pořádaná není. Chtěli bychom žákům i pedagogům uměleckých škol umožnit jejich vzájemnou inspiraci a místo pro setkávání.

Termín prvního ročníku byl stanoven na 19. – 21. dubna 2024.

Místem konání soutěže bude Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p.o.

 

POROTA SOUTĚŽE

MgA. Barbora Klozová-Velehradská – profesorka Konzervatoře Jana Deyla v Praze a předsedkyně poroty

MgA. Xenie Podolchova – učitelka ZUŠ Teplice, koordinátorka soutěže

Mgr. Ĺubica Braunová – učitelka ZUŠ E. Randové Ústí nad Labem

Martina Mamula Bauerová, DiS. – emeritní sólistka ND v Praze, učitelka ZUŠ Klapkova

MgA. Jakub Hrubý ředitel Dvořákova festivalu, učitel ZUŠ Kolín

MgA. Vojtěch Kaděra – učitel ZUŠ Biskupská, Praha 1

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

SÓLOVÝ ZPĚV

A 8–9 let (datum narození 1.1.2015-31.12.2016)

B 10–11 let (datum narození 1.1.2013-31.12.2014)

C 12–13 let (datum narození 1.1.2011-31.12.2012)

D 14–15 let (datum narození 1.1.2009-31.12.2010)

E 16–17 let (datum narození 1.1.2007-31.12.2008)

F 18–19 let (datum narození 1.1.2005-31.12.2006)

 KOMORNÍ ZPĚV – od dueta po okteto

KZ 1 – věk soutěžících 8 – 11 let (1.1.2016-31.12.2013)

KZ 2 – věk soutěžících 12 – 15 let (1.1.2012-31.12.2009)

KZ 3 – věk soutěžích 16 – 19 let (1.1.2008-31.12.2005)

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Kategorie A - F: 300 Kč

Kategorie KZ: 100 Kč / každý jeden soutěžící

 

PROPOZICE SOUTĚŽE

SÓLOVÝ ZPĚV          

Kategorie A, B

1 píseň lidová,

1 píseň umělá – časový limit: 4 minuty

Kategorie C, D

1 píseň lidová,

1 píseň umělá – časový limit: 6 minut

Kategorie E,F (ZUŠ a Konzervatoř budou hodnoceny zvlášť)

1 píseň lidová ve složitější úpravě,

1 vokální skladba 17.-18. století,

1 vokální skladba 19.-21. století – časový limit kategorie E: 10 minut, časový limit kategorie F: 15 minut

Pro kategorie E, F bude v přihlášce vyznačeno, zda je soutěžící žákem ZUŠ nebo studentem konzervatoře.

 

KOMORNÍ ZPĚV

Kategorie KZ 1

libovolný výběr skladeb – časový limit 5 minut

Kategorie KZ 2

1 píseň a capella

libovolné vokální skladby – časový limit 7 minut

Kategorie KZ 3

1 píseň a capella

libovolné vokální skladby – časový limit 10 minut

 

OCENĚNÍ

Porota dle bodového hodnocení udělí 1., 2., 3. místo nebo Čestné uznání

Další ceny bude možné získat nezávisle na bodovém hodnocení.

Zpěv zpaměti je podmínkou pro všechny kategorie v sólovém i komorním zpěvu.

Je nepřípustný výběr nonartificiálních/populárních/moderních vokálních skladeb.

Jako doprovod se připouští pouze klavír.

 

DALŠÍ INFORMACE

Můžete využít nabídky zajištění klavírního doprovodu pořadatelem za poplatek 200 Kč. Preferujte však, prosím, přítomnost s vlastním korepetitorem. V případě požadavku využít korepetitora soutěže zašlete, prosím, notové materiály na adresu brillante@zusteplice.cz (nejpozději do 01.03.2024).

Přihlášky vyplňujte na následujících odkazech (Sólový zpěv, Komorní zpěv), a to nejpozději do 01.03.2024.

Údaje k platbě účastnického poplatku obdržíte po vyplnění přihlášky. Splatnost účastnického poplatku je nejpozději do 31.03.2024.

Vyhrazujeme si právo nepřijmout přihlášku z kapacitních důvodů nebo v případě nezaplacení účastnického poplatku.

Veškeré cestovní a pobytové náklady jsou ve vlastní režii soutěžících.

Soutěžící před zahájením soutěže předá organizátorům originál souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR), viz samostatný formulář.

Harmonogram soutěže (včetně dalších informací) bude zveřejněn nejpozději 05.04.2024.

Koordinátorka soutěže:
MgA. Xenie Podolchova
brillante@zusteplice.cz
737 130 536


kraj
kraj
kraj