Call
MenuMENU

×

Brillante Teplice

logo-brillante.png

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, TEPLICE, CHELČICKÉHO 4, P.O.

VYHLAŠUJE

1. ROČNÍK SOUTĚŽE V SÓLOVÉM A KOMORNÍM ZPĚVU

BRILLANTE TEPLICESoutěž Brillante Teplice je určena dětem a dospívajícím z celé ČR, v rozmezí 8 – 19 let, kteří se věnují výuce klasického zpěvu na ZUŠ, konzervatořích, nebo i soukromě.

Cílem soutěže je podpora a propagace klasického zpěvu nejen mezi žáky a studenty, ale i směrem k širší veřejnosti. Obzvlášť cenná je pro Ústecký kraj, kde žádná podobná soutěž pořádaná není. Chtěli bychom žákům i pedagogům uměleckých škol umožnit jejich vzájemnou inspiraci a místo pro setkávání.

Termín prvního ročníku byl stanoven na 19. – 21. dubna 2024.

Místem konání soutěže bude Základní umělecká škola Teplice, Chelčického 4, p.o.

 

POROTA SOUTĚŽE

MgA. Barbora Klozová-Velehradská – profesorka Konzervatoře Jana Deyla v Praze a předsedkyně poroty

MgA. Xenie Podolchova – učitelka ZUŠ Teplice, koordinátorka soutěže

Mgr. Ĺubica Braunová – učitelka ZUŠ E. Randové Ústí nad Labem

Martina Mamula Bauerová – emeritní sólistka ND v Praze, učitelka ZUŠ Klapkova

Další porotci v jednání.

 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

SÓLOVÝ ZPĚV

  1. 8–9 let (datum narození 1.1.2015-31.12.2016)
  2. 10–11 let (datum narození 1.1.2013-31.12.2014)
  3. 12–13 let (datum narození 1.1.2011-31.12.2012)
  4. 14–15 let (datum narození 1.1.2009-31.12.2010)
  5. 16–17 let (datum narození 1.1.2007-31.12.2008)
  6. 18–19 let (datum narození 1.1.2005-31.12.2006)

 KOMORNÍ ZPĚV – od dueta po okteto

KZ 1 – věk soutěžících 8 – 11 let (1.1.2016-31.12.2013)

KZ 2 – věk soutěžících 12 – 15 let (1.1.2012-31.12.2009)

KZ 3 – věk soutěžích 16 – 19 let (1.1.2008-31.12.2005)

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Kategorie A - F: 300 Kč

Kategorie KZ: 100 Kč / každý jeden soutěžící

 

PROPOZICE SOUTĚŽE

SÓLOVÝ ZPĚV          

Kategorie A, B

1 píseň lidová,

1 píseň umělá – časový limit: 4 minuty

Kategorie C, D

1 píseň lidová,

1 píseň umělá – časový limit: 6 minut

Kategorie E,F (ZUŠ a Konzervatoř budou hodnoceny zvlášť)

1 píseň lidová ve složitější úpravě,

1 vokální skladba 17.-18. století,

1 vokální skladba 19.-21. století – časový limit kategorie E: 10 minut, časový limit kategorie F: 15 minut

Pro kategorie E, F bude v přihlášce vyznačeno, zda je soutěžící žákem ZUŠ nebo studentem konzervatoře.

 

KOMORNÍ ZPĚV

Kategorie KZ 1

libovolný výběr skladeb – časový limit 5 minut

Kategorie KZ 2

1 píseň a capella

libovolné vokální skladby – časový limit 7 minut

Kategorie KZ 3

1 píseň a capella

libovolné vokální skladby – časový limit 10 minut

 

OCENĚNÍ

Porota dle bodového hodnocení udělí 1., 2., 3. místo nebo Čestné uznání

Další ceny bude možné získat nezávisle na bodovém hodnocení.

Zpěv zpaměti je podmínkou pro všechny kategorie v sólovém i komorním zpěvu.

Je nepřípustný výběr nonartificiálních/populárních/moderních vokálních skladeb.

Jako doprovod se připouští pouze klavír.

 

DALŠÍ INFORMACE

Můžete využít nabídky zajištění klavírního doprovodu pořadatelem za poplatek 200 Kč. Preferujte však, prosím, přítomnost s vlastním korepetitorem. V případě požadavku využít korepetitora soutěže zašlete, prosím, notové materiály na adresu brillante@zusteplice.cz (nejpozději do 01.03.2024).

Přihlášky vyplňujte na následujících odkazech (Sólový zpěv, Komorní zpěv), a to nejpozději do 01.03.2024.

Údaje k platbě účastnického poplatku obdržíte po vyplnění přihlášky. Splatnost účastnického poplatku je nejpozději do 31.03.2024.

Vyhrazujeme si právo nepřijmout přihlášku z kapacitních důvodů nebo v případě nezaplacení účastnického poplatku.

Veškeré cestovní a pobytové náklady jsou ve vlastní režii soutěžících.

Soutěžící před zahájením soutěže předá organizátorům originál souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR), viz samostatný formulář.

Harmonogram soutěže (včetně dalších informací) bude zveřejněn nejpozději 05.04.2024.

Koordinátorka soutěže:
MgA. Xenie Podolchova
brillante@zusteplice.cz
737 130 536


kraj
kraj
kraj