OD PONDĚLÍ 24.5.2021 JE UMOŽNĚNA PREZENČNÍ VÝUKA VŠECH PŘEDMĚTŮ, INFORMACE POSKYTNE PEDAGOG

+420 417 539 074

Taneční obor

Video z distanční výuky

Žáci paní uč. Medzanské zpracovali video z distanční výuky.


Rozvíjíme talentované tanečníky

Cílem naší práce je vychovat tanečního nadšence, který se bude k tanci rád vracet jako tanečník i jako poučený divák. Taneční obor mohou navštěvovat žáci již od pěti let.

V prvních dvou letech studia navštěvují přípravnou taneční výchovu. Zde se hravou formou učí základy správného držení těla, základní taneční krůčky, základní pohybové dovednosti. V následujících sedmi letech základního studia si prohlubují vědomosti o svém těle a jeho schopnostech a možnostech, učí se pracovat s hudebním doprovodem, postupně se seznamují se základy jednotlivých tanečních technik.


Po úspěšném absolvování základního studia mohou žáci navštěvovat čtyřleté studium druhého stupně a následně i studium pro dospělé. V obou stupních výuka navazuje na již získané dovednosti z předchozího studia. Prohlubuje taneční dovednosti a buduje osobitý taneční projev. V průběhu celého studia se žáci tanečního oboru účastní pravidelně konaných tanečních vystoupení na jevišti Krušnohorského divadla, koncertů pořádaných školou, ale také různých tanečních soutěží a přehlídek v rámci okresu i kraje. Délka studia

Přípravná taneční výchova: 1- 2 roky
Základní studium I.stupně: 7 let
Základní studium II.stupně: 4 roky
Studium pro dospělé: nejvýše 4 rok


Vyučované předměty

Taneční průprava
Současný tanec
Lidový tanec
Klasická taneční technika
Taneční praxe
Práce v souboru
Přípravná estetická výchova


Výuka a rozvrhy

Výuka probíhá v Poštovní ulici, budova Obchodní akademie
Email: tanec@zusteplice.cz
Telefon: 778 434 895


Renata Kiršnerová
vedoucí oboru

Andrea Medzanská

Ústecký kraj
Zřizovatel školy
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Tvůrce webu
Tvůrce webu