Call
MenuMENU

×

Taneční obor

Rozvíjíme talentované tanečníky

Cílem naší práce je vychovat tanečního nadšence, který se bude k tanci rád vracet ať už jako tanečník, nebo jako poučený divák.

Taneční obor mohou navštěvovat žáci od pěti let.

V prvních dvou letech studia navštěvují přípravnou taneční výchovu. Zde se hravou formou učí základy správného držení těla, základní taneční krůčky, základní pohybové dovednosti. V následujících sedmi letech základního studia si prohlubují vědomosti o svém těle a jeho schopnostech a možnostech, učí se pracovat s hudebním doprovodem, postupně se seznamují se základy jednotlivých tanečních technik.

Po úspěšném absolvování základního studia mohou žáci navštěvovat čtyřleté studium druhého stupně a následně i studium pro dospělé. V obou stupních výuka navazuje na již získané dovednosti z předchozího studia. Prohlubuje taneční dovednosti a buduje osobitý taneční projev.

V průběhu celého studia se žáci tanečního obru účastní pravidelně konaných tanečních vystoupení na jevišti Krušnohorského divadla, koncertů pořádaných školou, akcí pořádaných kulturními organizacemi města (Zahájení lázeňské sezóny, Malá Paříž apod.), ale také různých tanečních soutěží a přehlídek v rámci okresu a kraje. Škola pořádá pro žáky taneční workshopy, soustředění, organizuje návštěvy tanečních představení.


Délka studia

Přípravná taneční výchova: 1-2 roky (žáci 5 a 6letí)
Základní studium I.stupně: 7 let (od 7 let)
Základní studium II.stupně: 4 roky (od 14 let)
Studium pro dospělé: nejvýše 4 rok


Vyučované předměty

Přípravná estetická výchova
Přípravná taneční výchova
Taneční průprava
Současný tanec
Lidový tanec
Klasická taneční technika
Taneční praxe
Práce v souboru (Moderna, Klasika)


to-24-25.jpg

Výuka a rozvrhy

Výuka probíhá v Kapelní ulici 768/2, Teplice
Email: tanec@zusteplice.cz
Telefon: 778 434 895


logo-zus.png

Renata Kiršnerová
vedoucí oboru

andrea-medzanska-tanecni-obor.jpg

Andrea Medzanská

no_pic_sub.png

Blanka Tasi


Video z distanční výuky

Žáci paní uč. Medzanské zpracovali video z distanční výuky.


kraj
kraj
kraj