Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


Call
MenuMENU

×

Taneční obor

Rozvíjíme talentované tanečníky

Cílem naší práce je vychovat tanečního nadšence, který se bude k tanci rád vracet jako tanečník i jako poučený divák. Taneční obor mohou navštěvovat žáci již od pěti let.

V prvních dvou letech studia navštěvují přípravnou taneční výchovu. Zde se hravou formou učí základy správného držení těla, základní taneční krůčky, základní pohybové dovednosti. V následujících sedmi letech základního studia si prohlubují vědomosti o svém těle a jeho schopnostech a možnostech, učí se pracovat s hudebním doprovodem, postupně se seznamují se základy jednotlivých tanečních technik.

Po úspěšném absolvování základního studia mohou žáci navštěvovat čtyřleté studium druhého stupně a následně i studium pro dospělé. V obou stupních výuka navazuje na již získané dovednosti z předchozího studia. Prohlubuje taneční dovednosti a buduje osobitý taneční projev. V průběhu celého studia se žáci tanečního oboru účastní pravidelně konaných tanečních vystoupení na jevišti Krušnohorského divadla, koncertů pořádaných školou, ale také různých tanečních soutěží a přehlídek v rámci okresu i kraje. 


Délka studia

Přípravná taneční výchova: 1- 2 roky
Základní studium I.stupně: 7 let
Základní studium II.stupně: 4 roky
Studium pro dospělé: nejvýše 4 rok


Vyučované předměty

Taneční průprava
Současný tanec
Lidový tanec
Klasická taneční technika
Taneční praxe
Práce v souboru
Přípravná estetická výchova


to-22-23-ii-cb.png

Výuka a rozvrhy

Výuka probíhá v Kapelní ulici 768/2, Teplice
Email: tanec@zusteplice.cz
Telefon: 778 434 895

Rozvrhy kolektivní výuky pro školní rok 2022 / 2023 budou zveřejněny nejpozději do středy 29. června 2022.


logo-zus.png

Renata Kiršnerová
vedoucí oboru

andrea-medzanska-tanecni-obor.jpg

Andrea Medzanská

no_pic_sub.png

Blanka Tasi


Video z distanční výuky

Žáci paní uč. Medzanské zpracovali video z distanční výuky.


kraj
kraj
kraj