OD PONDĚLÍ 24.5.2021 JE UMOŽNĚNA PREZENČNÍ VÝUKA VŠECH PŘEDMĚTŮ, INFORMACE POSKYTNE PEDAGOG

+420 417 539 074

Historie školy

Škola byla založena 1. listopadu 1926. Od svého založení nesla v názvu jméno Viléma Kurze, hudebního pedagoga, který se stejně jako první ředitel školy Alois Sarauer zasloužil o rozvoj české klavírní školy. Pedagogický sbor byl dvoučlenný a vyučoval 67 žáků hře na housle a na klavír. Vlastní budovu škola neměla. Vyučovalo se v prostorách školy na Metelkově náměstí.

V době 2. světové války byla činnost školy přerušena. Od roku 1945 škola sídlí v budově bývalé německé evangelické církve. Rok 1961 přinesl název „Lidová škola umění“ (odtud dodnes používaný název „Liduška“) a přibyla výuka dalších oborů.

Dnes nabízí naše škola vzdělávání ve třech uměleckých oborech. Tím největším je hudební obor, který se vyučuje v hlavní budově v Chelčického ulici a v odloučených pracovištích (budova Konzervatoře Teplice, Českobratrská ulice, budova Zdravotnické školy, Kapelní ulice a budova ZŠ Maršovská, Bohosudovská ulice). V budově Zdravotnické školy je vyučován výtvarný a hudební obor, v budově Obchodní akademie obor taneční.

Kapacita školy je 1.200 žáků.


Ústecký kraj
Zřizovatel školy
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Tvůrce webu
Tvůrce webu