I N F O R M A C E  O  U Z A V Ř E N Í  Š K O L Y  Z D E

+420 417 539 074

Historie školy

Škola byla založena 1. listopadu 1926. Od svého založení nesla v názvu jméno Viléma Kurze, hudebního pedagoga, který se stejně jako první ředitel školy Alois Sarauer zasloužil o rozvoj české klavírní školy. Pedagogický sbor byl dvoučlenný a vyučoval 67 žáků hře na housle a na klavír. Vlastní budovu škola neměla. Vyučovalo se v prostorách školy na Metelkově náměstí.

V době 2. světové války byla činnost školy přerušena. Od roku 1945 škola sídlí v budově bývalé německé evangelické církve. Rok 1961 přinesl název „Lidová škola umění“ (odtud dodnes používaný název „Liduška“) a přibyla výuka dalších oborů.

Dnes nabízí naše škola vzdělávání ve třech uměleckých oborech. Tím největším je hudební obor, který se vyučuje v hlavní budově v Chelčického ulici a v odloučených pracovištích (budova Konzervatoře Teplice, Českobratrská ulice a budova ZŠ Maršovská, Bohosudovská ulice). V budově teplické Obchodní akademie je vyučován výtvarný a taneční obor.

Kapacita školy je 883 žáků a je dlouhodobě naplněna.


Ústecký kraj
Zřizovatel školy
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Tvůrce webu
Tvůrce webu