Call
MenuMENU

×

Historie školy

historie-budova-skoly.jpg

Škola byla založena 1. listopadu 1926. Od svého založení nesla v názvu jméno Viléma Kurze, hudebního pedagoga, který se stejně jako první ředitel školy Alois Sarauer zasloužil o rozvoj české klavírní školy. Pedagogický sbor byl dvoučlenný a vyučoval 67 žáků hře na housle a na klavír. Vlastní budovu škola neměla. Vyučovalo se v prostorách školy na Metelkově náměstí.

V době 2. světové války byla činnost školy přerušena. Od roku 1945 škola sídlí v budově bývalé německé evangelické církve. Rok 1961 přinesl název „Lidová škola umění“ (odtud dodnes používaný název „Liduška“) a přibyla výuka dalších oborů.

Dnes nabízí naše škola vzdělávání ve čtyřech uměleckých oborech. Tím největším je hudební obor, který se vyučuje v hlavní budově v Chelčického ulici, v budově v Kapelní ulici a v odloučených pracovištích (budova Konzervatoře Teplice, Českobratrská ulice a budova ZŠ Maršovské, Bohosudovská ulice). Výuka výtvarného, tanečního a od září 2021 také literárně-dramatického oboru probíhá v budově v Kapelní ulici.

Kapacita školy je 1.200 žáků.


kraj
kraj
kraj