V pátek 25.9. probíhá výuka dle rozvrhu hodin.

+420 417 539 074

Akordeonové oddělení

Vyučované předměty

Hra na akordeon

Akordeon jako lidový nástroj je vhodný k sólové hře, kde se k zabarvení tónu v melodii využívají různé rejstříky. Dále se akordeon používá k doprovodu písní a tanců nebo ke hře v orchestru. Od čtvrtého ročníku studia jsou žáci zařazováni do komorní, souborové či orchestrální hry.


Jiřina Schillerová


Ústecký kraj
Zřizovatel školy
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Tvůrce webu
Tvůrce webu