Call
MenuMENU

×

Akordeonové oddělení

Vyučované předměty

Hra na akordeon

 

Akordeon jako lidový nástroj je vhodný k sólové hře, kde se k zabarvení tónu v melodii využívají různé rejstříky. Dále se akordeon používá k doprovodu písní a tanců nebo ke hře v orchestru. Od čtvrtého ročníku studia jsou žáci zařazováni do komorní, souborové či orchestrální hry.


jirina-schillerova.jpg

Jiřina Schillerová

portrety-015.jpg

Jana Štrbová


Představení akordeonu


kraj
kraj
kraj