Call
MenuMENU

×

Oddělení smyčcových nástrojů

Vyučované předměty:

Housle
Viola
Violoncello
Kontrabas

Hra na smyčcové nástroje má v našem regionu dlouholetou tradici. Například hra na housle se na naší škole vyučuje už od jejího založení v roce 1926. Dále vyučujeme hru violu, violoncello a kontrabas. Pedagogové oddělení jsou ve většině aktivními hráči a své dlouholeté praktické zkušenosti předávají žákům také jako vedoucí školních souborů.

Současné pedagogické trendy a směry ve výuce hry na smyčcové nástroje poskytují pedagogům dostatek možností zaměřit se na každého žáka a jeho potřeby naprosto individuálně. K tomu přispívá také velmi obsáhlý notový archiv (od klasického repertoáru až k současným populárním filmovým, muzikálovým či pohádkovým melodiím). Naším společným cílem je ukázat dětem cestu ke kráse a rozmanitosti hudby a zprostředkovat radost ze společného muzicírování.

V první etapě studia si žáci osvojují základní nástrojové dovednosti; po jejichž zvládnutí jsou od 3. ročníku zařazováni do smyčcového souboru. Později se stávají členy školních orchestrů či komorních souborů různého nástrojového obsazení. Orchestry i soubory se skvěle prezentují při koncertech na rozmanitých podiích (Krušnohorské divadlo, Zahradní dům, Mušle).

Žáci smyčcového oddělení se opakovaně zapojují do projektu Mládí s filharmoniky, jehož základním posláním je umožnit žákům zušek Ústeckého kraje být součástí velkého symfonického orchestru a zahrát si se zkušenými kolegy profesionály ze Severočeské filharmonie.

Samozřejmostí je, v případě výjimečného talentu a zájmu o umělecké studium, kvalitní příprava na přijímací zkoušky na konzervatoř. Spolupracujeme s pedagogy zejména teplické konzervatoře, výjimkou nejsou ani pražské umělecké školy.

Pro celé oddělení každoročně organizujeme mimoškolní akce, např. návštěvy  koncertů určených právě pro žáky ZUŠ v pražském Rudolfinu, exkurze do houslařských dílen v Lubech u Chebu apod.

Pro žáky jsou připraveny nástroje všech velikostí, které jim škola za mírný poplatek pronajímá. Rodiče tak po dobu několika prvních let, kdy dítě roste a s ním i nástroj,  nemusí řešit nákup vlastního nástroje a hradí v případě potřeby pouze tzv. opotřebitelné části (struny, kalafuna, ramenní opěrka apod.)


iva-jungova.jpg

Iva Jungová

vedoucí oddělení

jirina-nemcova.jpg

Jiřina Němcová

petra-rycova.jpg

Petra Rýčová

jana-vintrova.jpg

Jana Vintrová

radim-sanktus.jpg

Radim Sanktus


no_pic_sub.png

Marat Šajachmetov

no_pic_sub.png

Kristýna Jungová

no_pic_sub.png

Jiří Kuchválek


Představení smyčcových nástrojů


kraj
kraj
kraj