Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


KONCERT SMYČCOVÉ ODDĚLENÍ (PONDĚLÍ 24. 1. 2022) JE PŘELOŽEN - VÍCE INFORMACÍ U VYUČUJÍCÍCH

Call
MenuMENU

×

Literárně dramatický obor

„Opravdovým úspěchem není umění na jevišti, ale umění vycházet s lidmi mimo scénu.“
Davis Sammy

Výuka v literárně-dramatickém oboru rozvíjí osobnost a osobitost.

Dává žákům příležitost ke konstruktivnímu emocionálnímu vyžití.

Rozvíjí soustředěnost, ale také uvolnění se a odstraňuje zábrany vůči sobě samému i vnějšímu světu, čímž podporuje socializaci. Poskytuje prostor pro samostatné, osobité myšlení a sebevyjádření.   Práce v rámci LDO zdokonaluje pohybové dovednosti, plynulost i expresivitu mluveného projevu.

Literárně dramatický obor pod naším vedením je průsečíkem mezi dramatickou výchovou a výchovou literární.  Čerpáme z metod dramatické výchovy a literatury pro děti, mládež i dospělé. Zároveň ale dáváme prostor mladým autorům a přinášíme jim nové podněty k rozvoji jejich talentu. Tvůrčí svoboda obohacuje žáky a stimuluje jejich obrazotvornost. Cílem literárně dramatického oboru je během vzdělávacího procesu dospět k realizaci divadelního představení, či veřejného vystoupení různého charakteru a žánru.  Tematický obsah jevištní produkce vzniká v souladu se zkušenostmi, individuálními předpoklady a věkem dětí. Používáme variabilní metody, prostředky a formy činností. Žáci v průběhu docházky získávají bohaté dovednosti a zkušenosti v oblasti vztahů, komunikace i vyjadřování se. Získané vzdělání mohou uplatnit například v humanitních oborech, nebo se realizovat jako aktivní umělci.

Výuka literárně-dramatického je členěna do:
přípravného studia: děti od 5 let
I. stupně základního studia: 7-14 let
II. stupně základního studia: 15-19 let
Studium pro dospělé: nejvýše 4 roky

Vyučované předměty:
Kolektivní tvorba
Individuální rozvoj


dobra-slamova-1.png

Dobra Slámová

portrety-018.jpg

Lena Slámová


ldo-cb.jpg

ROZVRH HODIN

Místo výuky:
budova Kapelní 2

E-mail: slamovy@zusteplice.cz; slamova.d@zusteplice.cz; slamova.l@zusteplice.cz


kraj
kraj
kraj