Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


V úterý 24. května odpadá výuka hudební nauky a PHV (Odpolední koncert)

Call
MenuMENU

×

Literárně dramatický obor

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-23

Literárně - dramatický obor

Věk žáka k 1. 9. 2022

6-9

10-13

14-16

středa 1.6. 2022

 

15.15 - 16.00

 

čtvrtek 2.6. 2022

15.50 - 16.25

 

 

 

 

17.40 - 18.25

Přijímací řízení proběhne 1.a 2. června 2022 v budově školy v Kapelní ulici 2, v přízemí, učebna 026.

Můžete si vybrat termín dle vašich možností, prosíme o dodržení času začátku. Zkouška proběhne formou společných aktivit, kdy si uchazeči vyzkouší základní techniky práce s dechem, hlasem a rytmem. Prověříme si tvůrčí přístup a schopnosti spolupráce v kolektivu.

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU

  • Mladší žáci (do 9 let) - Prostřednictvím hry ověříme rytmické dovednosti a schopnost pohybu v prostoru. Vcítěním se do různých postav zjistíme míru fantazie jednotlivých uchazečů.
  • Starší žáci (od 10 let) - Žáci si vyzkouší krátké etudy ve skupinách, aby bylo možné sledovat pohybové a vyjadřovací dovednosti a interpretaci jednoduché situace.
  • Nejstarší žáci (od 14 let) - Uchazeči budou ve skupině interpretovat krátkou etudu se zadanou emocí, kterou se pokusí vyjádřit.
  • Vhodná je i recitace básně.

Důraz je kladen na schopnost vnímání sebe sama i jevištních partnerů v prostoru a reagovat na podněty. Velmi podstatná je ochota spolupracovat a touha kolektivně tvořit.

V případě dotazů prosím kontaktujte vedoucí LDO:

Dobra Slámová
slamova.d@zusteplice.cz
608 310 710


„Opravdovým úspěchem není umění na jevišti, ale umění vycházet s lidmi mimo scénu.“
Davis Sammy

Výuka v literárně-dramatickém oboru rozvíjí osobnost a osobitost.

Dává žákům příležitost ke konstruktivnímu emocionálnímu vyžití.

Rozvíjí soustředěnost, ale také uvolnění se a odstraňuje zábrany vůči sobě samému i vnějšímu světu, čímž podporuje socializaci. Poskytuje prostor pro samostatné, osobité myšlení a sebevyjádření.   Práce v rámci LDO zdokonaluje pohybové dovednosti, plynulost i expresivitu mluveného projevu.

Literárně dramatický obor pod naším vedením je průsečíkem mezi dramatickou výchovou a výchovou literární.  Čerpáme z metod dramatické výchovy a literatury pro děti, mládež i dospělé. Zároveň ale dáváme prostor mladým autorům a přinášíme jim nové podněty k rozvoji jejich talentu. Tvůrčí svoboda obohacuje žáky a stimuluje jejich obrazotvornost. Cílem literárně dramatického oboru je během vzdělávacího procesu dospět k realizaci divadelního představení, či veřejného vystoupení různého charakteru a žánru.  Tematický obsah jevištní produkce vzniká v souladu se zkušenostmi, individuálními předpoklady a věkem dětí. Používáme variabilní metody, prostředky a formy činností. Žáci v průběhu docházky získávají bohaté dovednosti a zkušenosti v oblasti vztahů, komunikace i vyjadřování se. Získané vzdělání mohou uplatnit například v humanitních oborech, nebo se realizovat jako aktivní umělci.

Výuka literárně-dramatického je členěna do:
přípravného studia: děti od 5 let
I. stupně základního studia: 7-14 let
II. stupně základního studia: 15-19 let
Studium pro dospělé: nejvýše 4 roky

Vyučované předměty:
Kolektivní tvorba
Individuální rozvoj


dobra-slamova-1.png

Dobra Slámová

portrety-018.jpg

Lena Slámová


ldo-cb.jpg

ROZVRH HODIN

Místo výuky:
budova Kapelní 2

E-mail: slamovy@zusteplice.cz; slamova.d@zusteplice.cz; slamova.l@zusteplice.cz


kraj
kraj
kraj