Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


Rekonstrukce školy - informace pro rodiče

Call
MenuMENU

×

Přihlášení do školy

Přijímací řízení pro školní rok 2022 / 2023

On-line přihlášku vyplníte přes tlačítko s  odkazem (viz níže).
Přijímací řízení se uskuteční ve dnech 23. - 27. května 2022.

PŘIHLÁŠKY MŮŽETE STÁLE ODESLAT, PO ODESLÁNÍ ALE BUDETE DO TÝDNE INFORMOVÁNI, ZDA BUDEME VYPISOVAT DODATEČNÝ TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.
Děkujeme za pochopení!


Dětem z Ukrajiny / Дітям з УкраїниKRITÉRIA PŘIJETÍ

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči, kteří na talentové zkoušce prokážou předpoklady ke vzdělávání. Schopnosti a dovednosti jsou posuzovány s ohledem na věk uchazeče.

Každý obor má své talentové zkoušky a svou odbornou zkušební komisi. Komise ohodnotí výkon uchazeče pomocí bodového systému a sestaví celkové pořadí podle nejvýše dosaženého počtu bodů sestupně.

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO HUDEBNÍHO OBORU

 • Zpěv 1 - 2 lidových písní
 • Zopakování jednoduchého rytmu
 • Zopakování hraného tónu
 • V případě zájmu o výuku zpěvu - zjištění hlasových dispozic (posoudí uč. zpěvu)

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO TANEČNÍHO OBORU

 • Rytmické vnímání - běh nebo chůze podle hry klavíru
 • Vytleskání rytmu
 • Tělesné dispozice - uvolněnost kyčelních kloubů, pružnost páteře
 • Improvizace na zadané téma

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO VÝTVARNÉHO OBORU

 • Mladší žáci (do 9 let) nakreslí obrázek na dané téma (např. Oblíbené zvíře, Pohádková bytost …)
 • Starší žáci (od 10 let) nakreslí jednoduché zátiší podle modelu a předvedou barevné cítění při tvorbě jednoduchékompozice dle vlastní představy (např. Chuť, Emoce …)
 • Důraz je kladen na výtvarné cítění, schopnost prostorového, barevného a tvarového vnímání, schopnost výtvarně reagovat na danou motivaci, a především zájem a chuť tvořit.

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU

 • Mladší žáci (do 9 let) - Prostřednictvím hry ověříme rytmické dovednosti a schopnost pohybu v prostoru. vcítěním se do různých postav zjistíme míru fantazie jednotlivých uchazečů.
 • Starší žáci (od 10 let) - Žáci si vyzkouší krátké etudy ve skupinách, aby bylo možné sledovat pohybové a vyjadřovací dovednosti a interpretaci jednoduché situace.
 • Nejstarší žáci (od 14 let) - Uchazeči budou ve skupině interpretovat krátkou etudu se zadanou emocí, kterou se pokusí vyjádřit.
 • Vhodná je i recitace básně.

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO PŘEDMĚTU ESTETICKÁ PŘÍPRAVNÁ VÝCHOVA

 • Zpěv 1 lidové písně
 • Zopakování jednoduchého rytmu
 • Rytmické vnímání - chůze podle rytmu
 • Důraz je kladen na výtvarné cítění, barevné a tvarové vnímání, a především zájem a chuť tvořit.

Inspirace pro uchazeče do LDOkraj
kraj
kraj