PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: 20. - 23. KVĚTNA (DLE OBORŮ - VÍCE INFORMACÍ)

+420 417 539 074

Přijímací řízení

Přijímací řízení

pro školní rok 2019 / 2020 se uskuteční v termínu 20. - 23. května 2019.

HUDEBNÍ OBOR
budova ZUŠ, ul. Chelčického 345/4
20. - 22. května 2019
16.00 – 18.00 hodin

TANEČNÍ OBOR
budova Obchodní akademie, ul. Poštovní 464
Pondělí 20. května 2019
Talentové zkoušky se konají v době
15.00 – 17.30 hodin
Vzít s sebou: cvičky, cvičební úbor.

VÝTVARNÝ OBOR
budova Obchodní akademie, ul. Poštovní 464
Čtvrtek 23. května 2019
Talentové zkoušky se konají v době od:

14.00 – 15.15 hod.
15.30 – 16.45 hod.
17.00 – 18.15 hod.

Počáteční čas zkoušky je nutné zachovat, konečný čas je orientační.

Vzít s sebou: tužku č. 1 nebo č. 2 + pastelky

Přijímací řízení do předmětu Estetická přípravná výchova
se uskuteční 20. - 22. května 2019, 16 - 18 hodin, budova ZUŠ, Chelčického ul.


Ke studiu jsou přijímáni uchazeči, kteří v rámci přijímacího řízení prokážou předpoklady ke vzdělávání. Schopnosti a dovednosti jsou posuzovány s ohledem na věk uchazeče.

Každý obor má své přijímací zkoušky a svou odbornou zkušební komisi. Komise ohodnotí výkon uchazeče pomocí bodového systému a sestaví celkové pořadí podle nejvýše dosaženého počtu bodů sestupně.

O počtu přijatých uchazečů rozhodne ředitel školy na základě získaných bodů a volných míst v daném oboru. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na nástěnkách v přízemí budovy Chelčického a Obchodní akademie – od 14. června 2019.

 • KRITÉRIA PŘIJETÍ DO HUDEBNÍHO OBORU
  Zpěv 1 - 2 lidových písní
  Zopakování jednoduchého rytmu
  Zopakování hraného tónu
  V případě zájmu o výuku zpěvu - zjištění hlasových dispozic (posoudí uč. zpěvu)

 • KRITÉRIA PŘIJETÍ DO TANEČNÍHO OBORU
  Rytmické vnímání - běh nebo chůze podle hry klavíru
  Vytleskání rytmu
  Tělesné dispozice - uvolněnost kyčelních kloubů, pružnost páteře
  Improvizace na zadané téma

 • KRITÉRIA PŘIJETÍ DO VÝTVARNÉHO OBORU
  Mladší žáci (do 9 let) nakreslí obrázek na dané téma (např. Oblíbené zvíře, Pohádková bytost …)
  Starší žáci (od 10 let) nakreslí jednoduché zátiší podle modelu a předvedou barevné cítění při tvorbě jednoduché kompozice dle vlastní představy (např. Chuť, Emoce …)
  Důraz je kladen na výtvarné cítění, schopnost prostorového, barevného a tvarového vnímání, schopnost výtvarně reagovat na danou motivaci, a především zájem a chuť tvořit.
 • KRITÉRIA PŘIJETÍ DO PŘEDMĚTU ESTETICKÁ PŘÍPRAVNÁ VÝCHOVA
  Zpěv 1 - 2 lidových písní
  Zopakování jednoduchého rytmu
  Rytmické vnímání - chůze podle rytmu
  Důraz je kladen na výtvarné cítění, barevné a tvarové vnímání, a především zájem a chuť tvořit.


Ústecký kraj
Zřizovatel školy
Člen Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Tvůrce webu
Tvůrce webu