OD PONDĚLÍ 24.5.2021 JE UMOŽNĚNA PREZENČNÍ VÝUKA VŠECH PŘEDMĚTŮ, INFORMACE POSKYTNE PEDAGOG

+420 417 539 074

Úspěchy

Školní rok 2020 / 2021


Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons
KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ 

MARKÉTA SLADKOVSKÁ
(ZE TŘÍDY UČ. MARKÉTY LOSKOTOVÉ)
SE ZÚČASTNILA SOUTĚŽE „Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons“
(4. – 6. června 2021), KTERÁ JE URČENA PRO MLADÉ KLAVÍRISTY. 

VE IV. KATEGORII ZÍSKALA 4. CENU

GRATULUJEME!


PRAGuitarra Clásica 2021

ŽÁK NAŠÍ ŠKOLY SE ZÚČASTNIL MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
PRAGuitarra Clásica 2021
SOUTĚŽ PROBĚHLA FORMOU VIDEONAHRÁVEK

KAREL MATOUŠEK
ŽÁK ZE TŘÍDY UČ. BOHDANY SANKTUSOVÉ

• 3. cena / 4. kategorie •

KAREL MATOUŠEK SOUTĚŽIL VE SVÉ KATEGORII SE STUDENTY KONZERVATOŘÍ

GRATULUJEME!


LES CLES D´OR 2021 - VIRTUAL

ŽÁKYNĚ NAŠÍ ŠKOLY SE ZÚČASTNILA SOUTĚŽE
„LES CLES D´OR 2021 - VIRTUAL“,
KTERÁ JE URČENA PRO MLADÉ TALENTOVANÉ HUDEBNÍKY.

 JOHANKA LADOVÁ
•   BRONZE MEDAL   •
LEVEL 3, ZE TŘÍDY UČ. IVY JUNGOVÉ

GRATULUJEME!

DĚKUJEME PANÍ UČ. IVĚ DAVIDOVÉ ZA KLAVÍRNÍ SPOLUPRÁCI


Žáci přijatí ke studiu na konzervatoři

ONDŘEJ HOFFMANN – HRA NA SAXOFON
KONZERVATOŘ TEPLICE                                                uč. Radoslava Kunčarová, korepetice M. Loskotová

SAMUEL JUNG – HRA NA VIOLONCELLO
KONZERVATOŘ TEPLICE                                                uč. Jana Vintrová, korepetice I. Davidová

JOHANKA LADOVÁ – HRA NA HOUSLE
KONZERVATOŘ TEPLICE                                                uč. Iva Jungová, korepetice I. Davidová

DARINA PIŠLOVÁ – HRA NA KLAVÍR
KONZERVATOŘ TEPLICE                                                uč. Michaela Hajíčková

MARTIN ŽVACHTA – ZPĚV
KONZERVATOŘ A STŘEDNÍ ŠKOLA JANA DEYLA        uč. Xenie Podolchova, korepetice M. Loskotová

GRATULUJEME!


ÚČAST VE STIPENDIJNÍM PROGRAMU MENART

Stipendijní program MenART je součástí nadačního fondu Magdaleny Kožené a poskytuje vybraným žákům základních uměleckých škol roční průběžnou stáž u předních uměleckých osobností. Ve výběru pro příští školní rok (2020/2021) jsou i dva žáci naší školy:

MARTIN ŽVACHTA, ZPĚV (UČ. XENIE PODOLCHOVÁ)
– stáž povede paní KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ

KRISTÝNA FIGEROVÁ, VÝTVARNÝ OBOR (UČ. RADKA MÜLLEROVÁ)
– stáž povede pan TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ

Oběma žákům přejeme, ať je pro ně účast přínosem
a obohacením nejen pro jejich umělecký rozvoj!


Školní rok 2019 / 2020


KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ BEETHOVENOVY TEPLICE

20. a 21. června 2020, Konzervatoř Teplice

Umístění našich žáků

Markéta Sladkovská – 2. cena v I. kategorii
uč. Markéta Loskotová

Darina Pišlová – čestné uznání I. stupně ve III. kategorii
uč. Michaela Hajíčková

Vendula Jilečková – pamětní list, III. kategorie
uč. Markéta Loskotová

Enis Bennour – čestné uznání ve IV. kategorii
uč. Markéta Loskotová

VŠEM ÚČASTNÍKŮM SOUTĚŽE, OBZVLÁŠTĚ PŘI ÚČASTI TEPRVE
KRÁTCE PO OBNOVENÍ VÝUKY, GRATULUJEME!!


GRATULUJEME NAŠIM ŽÁKŮM A UČITELŮM,

KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI OKRESNÍCH KOL SOUTĚŽE ZUŠ

HRA NA KYTARU: 21. 2. 2020

HRA NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE: 25. 2. 2020

HRA NA KLAVÍR: 27. 2. 2020

POSTUPUJÍCÍM ŽÁKŮM PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ V KRAJSKÉM KOLE!ÚSPĚCH NA HUDEBNÍ OLYMPIÁDĚ ČR

ENIS BENNOUR (třída uč. Markéty Loskotové) SE V SOBOTU 8. ÚNORA 2020 ZÚČASTNIL HUDEBNÍ OLYMPIÁDY ČR, KTERÁ SE KONALA V GYMNÁZIU A HUDEBNÍ ŠKOLE HL. M. PRAHY. KROMĚ UMÍSTĚNÍ VE ZLATÉM PÁSMU (KATEGORIE 12 – 15 LET) ZÍSKAL MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ PRO ABSOLUTNĚ NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK V INTONACI A RYTMU A ZA INTERAKCI S PUBLIKEM A SEBEJISTÝ PROJEV. SOUČÁSTÍ SOUTĚŽE BYLA KOMPIZICE A ARANŽMÁ VLASTNÍ SKLADBY, ZKOUŠKA Z INTONACE, RYTMU A DĚJIN HUDBY, ZPĚV A HRA NA KLAVÍR.

GRATULUJEME!!


ÚSPĚCH NA VIOLONCELLOVÉ SOUTĚŽI

Antonie Zimányiová (V. kategorie) a Vilém Holásek (IV. kategorie) se zúčastnili 14. ročníku Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila, která se konala 29. 1. – 2. 2. 2020 v Praze, a oba žáci získali krásné 4. ceny.

Poděkování a gratulace patří i paní učitelce Janě Vintrové, která žáky připravila, a paní učitelce Ivě Davidové za klavírní doprovod!

ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019


PRAGUE JUNIOR NOTE 2019

Žákyně DARINA PIŠLOVÁ (třída paní učitelky Jarmily Valentové) se zúčastnila klavírní soutěže Prague Junior Note 2019 (14. - 16. června 2019, Praha) a získala krásné 2. místo!

Gratulujeme!


ÚSPĚCH V ÚSTŘEDNÍM KOLE SOUTĚŽE ZUŠ
KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ
17. KVĚTNA 2019, ZUŠ JINDŘICHŮV HRADEC

SMYČCOVÉ TRIO ZUŠ TEPLICE
VE SLOŽENÍ

ANETA TRNKOVÁ          – housle

JUSTÝNA NOVOTNÁ     – housle

VILÉM HOLÁSEK            – violoncello

PEDAGOGICKÉ VEDENÍ
uč. IVA JUNGOVÁ a JANA VINTROVÁ

ZÍSKALO V SOUTĚŽI

3. CENU

GRATULUJEME!


ÚSPĚCH V ÚSTŘEDNÍM KOLE SOUTĚŽE ZUŠ
KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
27. DUBNA 2019, ZUŠ LIBEREC

KVARTET ZOBCOVÝCH FLÉTEN
FLAUTOBANDA 
VE SLOŽENÍ
KRYŠTOF a MATĚJ BROŽOVI,
CECÍLIE LADOVÁ, KATEŘINA LUKEŠOVÁ
PEDAGOGICKÉ VEDENÍ
UČ. MARIE VENCOUROVÁ

ZÍSKAL V SOUTĚŽI
1. CENU
A
OCENĚNÍ
ZA INTERPRETACI SKLADBY
„TANGO FÜR ELISE“

GRATULUJEME!!


TEPLICKÉ FLAUTOHRY 2019

KONZERVATOŘ TEPLICE, 12. - 14. DUBNA 2019

Děkujeme všem žákům, kteří se zúčastnili soutěže Teplické flautohry 2019, za získaná ocenění a skvělou reprezentaci školy. Poděkování patří i jejich učitelům.

CECÍLIE LADOVÁ                          1. MÍSTO, ABSOLUTNÍ VÍTĚZKA SOUTĚŽE

4. KATEGORIE

Vyučující: uč. Marie Vencourová, doprovod: uč. Markéta Loskotová a Bohdana Sanktusová 

KATEŘINA LUKEŠOVÁ                2. MÍSTO

5. KATEGORIE

Vyučující: uč. Marie Vencourová, doprovod: uč. Markéta Loskotová

TEREZA PROCHÁZKOVÁ            3. MÍSTO

3. KATEGORIE

Vyučující: uč. Monika Vášová, doprovod: uč. Jana Pochobradská

FLAUTOBANDA                           1. MÍSTO

II. KATEGORIE, TYP A

Vyučující: uč. Marie Vencourová

TRIO BELLAS DAMAS                  1. MÍSTO

II. KATEGORIE, TYP B

Vyučující: uč. Marie Vencourová, Iva Jungová, Markéta Loskotová a Miroslava Ladová

GRATULUJEME!


LITVÍNOVSKÉ DŘEVOHRANÍ

12. 4. 2019, ZUŠ Litvínov

Kryštof Brož - 2. cena, IV. kategorie

hra na fagot

vyučující: uč. Radovan Skalický

doprovod: uč. Markéta Loskotová

GRATULUJEME!


KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ
KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ
PONDĚLÍ 1. 4. 2019, ZUŠ TEPLICE


VIOLONCELLOVÉ DUO                                      1. cena

Violoncellové duo bylo jedním ze dvou absolutních vítězů soutěže, ale soutěžící v dané kategorii nepostupují z krajského kola do kola ústředního.

Antonie Zimányiová a Samuel Jung

uč. Jana Vintrová, II. kategorie

SMYČCOVÉ TRIO                                                1. cena (náhradníci na postup do Ústředního kola)

Justýna Novotná a Aneta Trnková – housle, Vilém Holásek – violoncello

uč. Iva Jungová a Jana Vintrová, II. kategorie

TRIO BELLAS DAMAS                                         1. cena (náhradníci na postup do Ústředního kola)

Cecílie a Johanka Ladovy – zobcová flétna a housle, Vendula Jilečková – klavír

uč. Marie Vencourová, Iva Jungová, Miroslava Ladová a Markéta Loskotová, III. kategorie

GRATULUJEME!

Krajské kolo se konalo 1. 4. 2019 v ZUŠ Teplice
Ústřední kolo se bude konat 17. – 19. 5. 2019 v ZUŠ Jindřichův Hradec
Celková výsledková listina ZDE


KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ

HRA NA AKORDEON

KLIMEŠOVÁ Julie - 2. cena v 0. kategorii

ZVĚŘINA Jan - 2. cena ve II. kategorii

vyučující obou žáků: Jiřina Schillerová

GRATULUJEME!

Krajské kolo se konalo 26. 3. 2019 v ZUŠ Štětí.

Celková výsledková listina ZDE


KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽ ZUŠ

KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

KLARINETOVÉ KVARTETO - 1. cena (náhradníci na postup do Ústředního kola)
Julie Emingerová, Ondřej Hoffmann, Šimon Pacák, Prokop Parůžek
uč. Radoslava Kunčarová

KVINTET ZUŠ TEPLICE - 1. cena (náhradníci na postup do Ústředního kola)
Ondřej Buka, Eliška Procházková, Daniela Tauerová, Veronika Vojáčková – příčné flétny
Enis Bennour - klavír
uč. Naděžda Maršálková

FLAUTOBANDA (KVARTET ZOBCOVÝCH FLÉTEN) - 1. cena s postupem do Ústředního kola
Cecílie Ladová, Kryštof a Matěj Brožovi, Kateřina Lukešová
uč. Marie Vencourová

GRATULUJEME!

Krajské kolo se konalo 21. 3. 2019 v ZUŠ Litoměřice
Ústřední kolo se bude konat 25. – 28. 4. 2019 v ZUŠ Liberec

Celkové výsledkové listiny zde


Ústecký kraj
Zřizovatel školy
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Tvůrce webu
Tvůrce webu