VÝUKA JE REALIZOVÁNA DISTANČNÍ FORMOU

+420 417 539 074

Výsledky přijímacího řízení

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21


Všichni uchazeči o studium byli o výsledku přijímacího řízení vyrozuměni e-mailem. Pokud jsou u některých oborů uvedena čísla přihlášených žáků, jedná se o interní označení přihlášek, kdy první písmeno označuje obor vzdělávání. V případě, že Vám e-mail s rozhodnutím nepřišel, kontaktujte ředitele školy (417 539 074, reditel@zusteplice.cz).

Ve všech oborech byli uchazeči na základě přijímací zkoušky bodově ohodnoceni a seřazeni dle počtu bodů sestupně. Hodnotící kritéria jsou zveřejněna dlouhodobě v sekci Přijímací řízení. Následné přijetí zohledňovalo také volnou kapacitu školy. Zejména ve výtvarném oboru, bohužel, je dlouhodobě kapacita naplněna a volná místa jsou tak především v přípravném studiu a následně vznikají i po žácích, kteří z různých důvodů studium ukončí. Díky laskavé podpoře zřizovatele školy (Ústecký kraj) bude adaptováno nové pracoviště výtvarného oboru. Pokud bude možné od září 2020 přijmout další žáky v pořadí, budeme o tom jejich zákonné zástupce informovat.


PŘÍPRAVNÁ ESTETICKÁ VÝCHOVA

Všichni přihlášení žáci.


HUDEBNÍ OBOR

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM
Všichni přihlášení žáci.

HRA NA KLAVÍR
Nepřijatí žáci: H08, H18, H21, H26, H28-30

SMYČCOVÉ NÁSTROJE
Nepřijatí žáci: H47, H48

BICÍ NÁSTROJE
Nepřijatí žáci: H53


VÝTVARNÝ OBOR

Přijatí žáci (22 žáků)

V01
V02
V04
V06
V07
V08
V10
V11
V12
V17
V18
V19
V24
V25
V49
V50
V51
V56
V57
V59
V60
V61

Nepřijatí žáci (41 žáků)

V03
V05
V09
V13
V14
V15
V16
V20
V21
V22
V23
V26
V27
V28-48
V52-55
V58
V62-64

(číslo V45 nebylo přiděleno)
Taneční obor

Všichni přihlášení žáci (T01-T19).


Ústecký kraj
Zřizovatel školy
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Tvůrce webu
Tvůrce webu