A K C E   Š K O L Y   -   M Ě S Í C   Z Á Ř Í

+420 417 539 074

Rozvrhy kolektivní výuky 2019/20


PŘÍPRAVNÁ ESTETICKÁ VÝCHOVA

Výuka "ESTETIKY" (mezioborový předmět pro 5leté žáky)

se koná každý pátek od 16.10 do 17.45 hod.

v přízemí Obchodní akademie.


PŘIHLAŠOVÁNÍ DO SKUPIN HN: OSOBNĚ U PANÍ UČ. ČERMÁKOVÉ (VIZ RH)Ústecký kraj
Zřizovatel školy
Člen Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Člen Asociace ZUŠ ČR
Tvůrce webu
Tvůrce webu