Call
MenuMENU

×

Galina Proklová

Mgr. Galina Proklová

E-mail: proklova@zusteplice.cz

Vzdělání:
Akademie umění - Krasnojarsk (Rusko)

Vyučované předměty:
Sólový, komorní a sborový zpěv

V ZUŠ Teplice působí od roku 2000.


kraj
kraj
kraj