Call
MenuMENU

×

Aktuality

Rozvrhy kolektivní výuky 2023/24


Zápis do skupin nehudebních oborů (výtvarný, taneční, dramatický obor): rozdělení žáků do jednotlivých skupin výuky se uskuteční na zahájení školního roku, tedy v pondělí 4. září 2023.

Zápis do skupin Estetiky, PHV 2 (přípravka pro 6leté žáky v hudebním oboru) a Hudební nauky se uskuteční v týdnu od 28. srpna 2023. O způsobu zápisu budeme ještě zákonné zástupce žáků informovat.


hn-23-24.jpg
ldo-23-24.jpg
to-vii.png
vo-23-24.jpg
soubory-orchestry-sbory-23-24.jpg


kraj
kraj
kraj