Výtvarný obor

Výuka probíhá v Poštovní ulici, budova Obchodní akademie

E-mail: vytvarka@zusteplice.cz
Telefon: 778 434 894

Vyučující : Mgr. Milada Linhartová
               MgA. Radka Müllerová, Ph.D.Délka studia : 

 

  •   Přípravná výtvarná výchova : 1 – 2 roky
  •   Základní studium I. stupně : 7 roků
  •   Základní studium II.stupně : 4 roky
  •   Studium pro dospělé : nejvýše 4 roky

Vyučované předměty: 

  •   Výtvarná tvorba
  •   Výtvarná nauka

 

INFORMACE PRO

ŽÁKY VÝTVARNÉHO OBORU

Od letošního školního roku

(2017/2018) mají žáci veškeré

výtvarné pomůcky k dispozici

ve škole. Na vyučování si nosí

pouze pracovní oděv a přezůvky.

 

Rozvrh hodin: