Taneční obor

Výuka probíhá v Poštovní ulici, budova Obchodní akademie
Email: tanec@zusteplice.cz

Telefon: 778 434 895
Vyučující: MgA.Renata Kiršnerová
                            Andrea Medzanská, DiS.

 

Taneční obor mohou navštěvovat žáci již od pěti let.

V prvních dvou letech studia navštěvují přípravnou taneční výchovu. Zde se hravou formou učí základy správného držení těla, základní taneční krůčky, základní pohybové dovednosti.

V následujících sedmi letech základního studia si prohlubují vědomosti o svém těle a jeho schopnostech a možnostech, učí se pracovat s hudebním doprovodem, postupně se seznamují se základy jednotlivých tanečních technik.

Po úspěšném absolvování základního studia mohou žáci navštěvovat čtyřleté studium druhého stupně a následně i studium pro dospělé. V obou stupních výuka navazuje na již získané dovednosti z předchozího studia. Prohlubuje taneční dovednosti a buduje osobitý taneční projev.

V průběhu celého studia se žáci tanečního oboru účastní pravidelně konaných tanečních vystoupení na jevišti Krušnohorského divadla, koncertů pořádaných školou, ale také různých tanečních soutěží a přehlídek v rámci okresu i kraje. 

 

Cílem naší práce je vychovat tanečního nadšence, který se bude k tanci rád vracet jako tanečník i jako poučený divák.

 

Délka studia:

  •   Přípravná taneční výchova: 1- 2 roky
  •   Základní studium I.stupně: 7 roků
  •   Základní studium II.stupně: 4 roky
  •   Studium pro dospělé: nejvýše 4 roky

 

Vyučované předměty:

  •   Taneční průprava
  •   Současný tanec
  •   Lidový tanec
  •   Klasická taneční technika
  •   Taneční praxe
  •   Práce v souboru

 

Rozvrh hodin: