Informace o škole

 

Hudební škola v Teplicích byla založena v roce 1926, v názvu nesla jméno Viléma Kurze. Jejím zakladatelem a prvním ředitelem byl Alois Sarauer.
Současná základní umělecká škola je státní školou, od ledna 1993 je právním subjektem, jejím zřizovatelem je od září 2001 Ústecký kraj.

V tomto školním roce se ve škole pod vedením 46 pedagogů vzdělává 880 žáků.  

Hudební obor - 588 žáků,  Výtvarný obor -  212 žáků,  Taneční obor - 80 žáků.           

Výuka probíhá ve čtyřech budovách. V hlavní budově, která se nachází v centru města (Chelčického ul.), probíhá výuka hudebního oboru; je zde velký koncertní sál.
Výuka výtvarného a tanečního oboru probíhá v budově Obchodní akademie (Poštovní ul.). Část výuky probíhá také v prostorách ZŠ s RvHv Maršovská (Bohosudovská ulice) a Konzervatoře v Teplicích (Českobratrská ul.), kde má ZUŠ oficiální odloučená pracoviště.

Škola se aktivně podílí na kulturním životě lázeňského města Teplice.
Výsledky práce učitelů a žáků jsou veřejně prezentovány formou vystoupení, koncertů, výstav. Pro tyto účely je využíván nejen sál ZUŠ, ale také krásné sály Domu kultury, Krušnohorského divadla, výstavní prostory a Rokokový sál Regionálního muzea, sál lázeňského domu Beethoven a sály konzervatoře v Teplicích.