Violoncellový koncert v ZŠ Košťany

29.03.2017 22:04

Ve čtvrtek 30. 10. měli žáčci první a čtvrté třídy ZŠ Košťany příležitost seznámit se s violoncellem. Slyšeli jak nástroj zní, poznali z jakých částí se skládá, a na závěr si na něj dokonce někteří odvážlivci zkusili zahrát. Iniciátorkou „violoncellového semináře“, který se ve škole konal v rámci hodiny hudební výchovy, je žákyně třetího ročníku naší školy (obor violoncello) Tonička Zimányiová. Společně s Toničkou účinkovala také její maminka Ondřejka Zimányiová a paní učitelka Jana Vintrová. Děti si poslechly jednoduché skladbičky pro violoncello za doprovodu houslí, klavíru a zobcové flétny. Koncert se žáčkům moc líbil a někteří z nich se dokonce dotazovali, zda by se mohli do naší ZUŠ také přihlásit. Kdoví, třeba někteří z nich naše řady skutečně rozšíří!

Jana Vintrová.

—————

Zpět