Prague Junior Note

15.06.2011 09:34

 Tři klavíristky ze třídy p. uč. Říhové

se zúčastnili klavírní soutěže Prague Junior Note,

na které porovnaly své dovednosti se soutěžícími

z celé republiky. A byly úspěšné:

Tereza Jirošová - čestné uznání 2. stupně

Eliška Žaloudková - diplom za účast

Kateřina Sinevičová - 3.místo

   

—————

Zpět