Koncert souborů a orchestrů

29.03.2017 22:06

Žáci Základní umělecké školy Teplice opět vystoupili na samostatném koncertě, který tentokrát prezentoval práci školních souborů, orchestrů a pěveckých sborů. Akce se uskutečnila v neděli 8. února v Malém sále Krušnohorského divadla v Teplicích za podpory početného publika.

V úvodu vystoupil nejpočetnější orchestr školy pod vedením pana učitele Martina Říhovského - Gaudeamus. Orchestr představil tři nastudované skladby, z nichž nejvýraznější byla nová skladba v repertoáru, melodie z filmu Růžový panter.

Příznivou akustiku Malého sálu naplno využily i dva pěvecké sbory. V letošním školním roce nově vzniklý pěvecký sbor pod vedením slečny učitelky Jany Honců a druhý, který vystupuje na akcích školy již tradičně, složený z žáků třídy slečny učitelky Jany Boháčkové. Oba sbory svým vystoupením obohatily převážně instrumentální dramaturgii koncertu.

Soubor zobcových fléten vedený paní učitelkou Marií Vencourovou interpretoval líbivé melodie se závěrečnou Sambou, doplněnou i vizuální úpravou hráčů o klobouky a sluneční brýle. Neméně zajímavé skladby zahrál i smyčcový soubor řízený paní učitelkou Ivou Jungovou. Zvukové podmínky Malého sálu jsou jak pro dechové, tak i pro smyčcové nástroje ideální, hráči si proto svá vystoupení náležitě užili.

Zvukově odlišný soubor založený na žesťových nástrojích interpretoval známé a zároveň náročné fanfáry převážně filmové hudby. Kromě vedoucího souboru, učitele Jiřího Fečka, si v souboru zahrál i nový učitel David Tománek, který vyučuje hru na pozoun. Celý koncert uváděla ředitelka školy, paní Jiřina Němcová, která na závěrečné vystoupení pozvala na pódium školní Big Band. Vedoucí orchestru, učitel Lukáš Čajka, uvedl tři efektní skladby, jejichž profesionální provedení bylo ideální volbou na závěr. Myslím, že naši žáci předvedli velmi kvalitní výkony, které byly oceněny vřelým potleskem publika. Budeme se těšit na jejich další práci!

—————

Zpět