Informace o návštěvě výstavy - žáci VO

29.03.2017 21:39

 V krásné, zářijové úterý proběhla výuka výtvarného oboru pod vedením MgA. Radky Müllerové Ph.D. na výstavě Regionálního muzea v Teplicích:

 

SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ
Výstava k 700. výročí narození Karla IV.
 

Úvodní, komentovanou prohlídkou jedinečné výstavy uměleckých děl, uměleckořemeslných artefaktů a kulturně-historických a archivních dokumentů, spojených s vládou Lucemburků v severozápadních Čechách ze sbírek muzeí a galerií Ústeckého kraje, majetku římskokatolické církve, Státního oblastního archivu v Litoměřicích a Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, kterou pořádá Ústecký kraj, nás provedla Mgr. Eva Klášterková.
Velmi pěkně a se srozumitelným historickým zařazením nám paní Mgr. Klášterková vysvětlila základní pojmy středověkého umění a celý koncept výstavního projektu. Pochopili jsme skutečnou vyjímečnost a nechali se unášet krásou 700 let starých, dřevěných soch. Perfektně a nadobro v nás utkvěla nádhera regionálních, překrásných MADON (zobrazení Panny Marie s malým Ježíškem), jejich šťastný úsměv a oslava mateřské lásky. Zároveň jsme vcítěně pozorovali truchlící a smutnou Marii v zobrazení PIETY (Panna Marie s mrtvým Ježíšem sejmutým z kříže v náručí).
ěli nablízku tak, že ani v církevních památkách bychom se k nim blíže nedostali. Jedinečná šance, pozorovat sochařskou práci a vnímat výrazy historických soch, bylo pro nás nesmírně vzácné a plně jsme hltali každý okamžik, který jsme se snažili studijně zaznamena
 

Ve studijní kresbě jsme se naučili měřit poměry lidského těla, používat klasickou techniku měření - "VISOVÁNÍ". 

Jedním z nejdůležitějších pravidel je získat správný poměr délek předmětu, tak aby nebyl na papíře příliš široký nebo vysoký i přesto, že středověká sochařská práce je vertikálně (směrem vzhůru) protažená, bylo pro nás velmi poučné pozorovat poměry figur a jejich výrazy. Nejpoužívanější pomůckou je tzv. visování, které se dělá se tak, že vezmeme do ruky tužku (podle obrázku, malíři na to někdy mají i speciální "tyčinky") a pokud měříme horizontální poměr délky, držíme jí souběžně s očima, pokud vertikální poměr délky, tak kolmo. Je naprosto nutné, aby vzdálenost tužky a předmětu zůstala stejná. Proto nezapomínáme být při měření napřímení, ruku nataženou (nesmíme pokrčit) a všechny délky měříme ze stejného místa.

http://www.tutoriarts.cz/zaklady-kresleni-2-dil-jak-zacit-kresbu-981 

Celkově se nám výstava a celá instalace ohromně líbila, vznikly kresby na kterých budeme dál pracovat a kdo ví, na co všechno se na stejném místě - v Jízdárně teplického muzea můžete těšit na naší připravované Vánoční výstavě ZUŠ Teplice. Rozhodně neváhejte a přijďte se mrknout! Těšíme se na Vás a děkujeme za přízeň.  

autor článku: Radka Müllerová 

 

 

—————

Zpět