Oddělení smyčcových nástrojů

Oddělení smyčcových nástrojů

  •   Vyučované nástroje : housle, viola, violoncello, kontrabas

 

Učitelé:

Jiřina Němcová, Jana Vintrová, Petra Rýčová, Iva Jungová

 Oddělení smyčcových nástrojů nabízí výuku hry na housle, violu, violoncello i kontrabas.

Hra na smyčcové nástroje má v našem regionu dlouholetou tradici. Hra na housle se na naší škole vyučuje od jejího založení v r.1926. Současní pedagogové oddělení jsou ve většině aktivními hráči a členy mnoha souborů a orchestrů různého hudebního zaměření (např. Severočeská filharmonie a další). Své dlouholeté praktické zkušenosti předávají žákům také jako vedoucí školních souborů: Přípravný smyčcový soubor (uč.Rýčová), Smyčcový orchestr (uč.Jungová) a orchestr Gaudeamus (uč.Říhovský). Zejména v posledních letech se naše soubory skvěle prezentují na soutěžích a přehlídkách.

Pro žáky jsou připraveny nástroje všech velikostí – od nejmenších 1/8 housliček až po velké nástroje, které jim škola za mírný poplatek pronajímá. Rodiče tudíž po dobu několika let nemusí řešit nákup vlastního nástroje.
V první etapě studia si žáci osvojují základní nástrojové dovednosti; po jejich částečném zvládnutí jsou od 3.ročníku zařazováni do přípravného smyčcového souboru.
Později se stávají platnými a nepostradatelnými členy orchestrů školy či souborů různého nástrojového obsazení.

Současné pedagogické trendy a směry ve výuce hry na smyčcové nástroje poskytují pedagogům dostatek možností zaměřit se na každého žáka a jeho potřeby naprosto individuálně. K tomu přispívá také velmi obsáhlý notový archiv (od klasického repertoiru až k současným populárním filmovým, muzikálovým či pohádkovým melodiím).

Naším společným cílem je ukázat dětem cestu ke kráse a rozmanitosti hudby.