Oddělení pěvecké

Oddělení pěvecké

  •   Pěvecká hlasová výchova, komorní a sborový zpěv
 

Učitelé:

Galina Proklová, Xenie Podolkhova, Jana Moravcová

Učitelky pěveckého oddělení na základní umělecké škole v Teplicích vyučují klasický, sborový a populární zpěv.

O studium zpěvu je u žáků tradičně vysoký zájem, proto i přes malý počet vyučujících není pěvecké oddělení nejmenším oddělením naší školy. Žáci a žákyně se uplatňují nejen jako sólisté, zpívají také v komorních uskupeních, případně spolupracují s dalšími soubory a orchestry, které na naší škole působí. Svoji práci prezentují (kromě vystoupení v rámci akcí školy, případně i na akcích vlastních) i na soutěžích, v nichž dosahují pravidelně krásných úspěchů (na regionální i celostátní úrovni). To je inspirací nejen mladším žákům školy, ale i budoucím uchazečům o zpěv.

 

Odkaz: Youtube kanál třídy pí. uč. Proklové