Oddělení klávesových nástrojů

Oddělení klávesových nástrojů

  •   Vyučované nástroje : klavír, keyboard

 

 Učitelé (hra na klavír):

Jarmila Valentová, Marta Horká, Markéta Loskotová,

Erika Randlová, Světlana Ter-Gazarjan, Alena Hejdová, Iva Davidová,

David Žalud, Kateřina Bacíková, Naďa Longinová,

Jana Pochobradská, Anna Pašková

 

 Klavír

     Klavírní výuka na naší škole má více než 80ti letou tradici, kdy na jejím počátku stál výborný pedagog a skladatel dětské klavírní literatury Alois Sarauer.

     Hra na klavír je náročná mentální činnost, která rozvíjí nejen hudební dovednosti, ale i morálně volní vlastnosti, hlavně vytrvalost, trpělivost a pracovitost.

     Současná instruktivní klavírní tvorba je bohatá a rozmanitá a umožňuje nám pedagogům "šít repertoár na míru" podle individuálních potřeb žáka. Součástí výuky je, při osvojování pianistických dovedností, také improvizovaný doprovod k písním, hra podle akordických značek, velmi oblíbená je čtyřruční hra a na nejvyšším žebříčku stojí hra komorní. Mladý klavírista se učí souhře s jinými nástroji - smyčcovými, dechovými a to už můžeme mluvit o muzicírování.

     Klavírní čísla jsou v programech jednotlivých koncertů téměř vždy nejpočetnější, a tak nás velmi těší, že je můžeme prezentovat nejen u nás v ZUŠ, ale i v krásných sálech teplických kulturních institucí.

        Zájem o klavírní výuku na naší škole je trvalý i přes výrazný demografický pokles. Tradice se nenechá tak lehce zmařit a neustále přetrvává v dalších generacích.

 

 

Učitel hry na keyboard:

Zdeňka Fantová, David Žalud

 

Keyboard

     K výuce používáme dva zcela nové nástroje YAMAHA PSR S 700 a YAMAHA PSR 1500. Výuka je vedena s důrazem na hru všech vývojových období hudby, od hudebního baroka až po současnost, dále dle technických a individuálních potřeb žáků. U starších začínajících žáků je přihlíženo k jejich hudebnímu vyhranění se snahou o výuku dle jejich individuálních zájmů a nápadů. Žáci jsou dle svých schopností a možností zapojováni také do hry v různých orchestrech a souborech školy. Jsou vedeni k vlastní tvořivosti, improvizaci a pojetí hry. Vedle praktické hry se mohou zabývat základy tzv. aranžování a editace hudby v různých hudebních a notačních programech. V učebně EKN je možno pracovat také s propojením s počítačem různými internetovými zdroji v podobě not a MIDI souborů. Hudební nástroje si žáci pořizují na vlastní náklady, škola nemá možnost tyto nástroje zapůjčovat. Pro výběr adekvátního hudebního nástroje pro žáka je dobré záměr vždy prokonzultovat s učitelem.