Akordeonové oddělení

Akordeonové oddělení
  • hra na akordeon

 

Vyučující: Jiřina Schillerová
Akordeon jako lidový nástroj je vhodný k sólové hře, kde se k zabarvení tónu v melodii využívají různé rejstříky. Dále se akordeon používá k doprovodu písní a tanců nebo ke hře v orchestru. Od čtvrtého ročníku studia jsou žáci zařazováni do komorní, souborové či orchestrální hry.