Hudební obor

Výuka probíhá v Chelčického ul.č.4
Telefony: kancelář – 417 539 074
               ředitelna – 417 530 938


Délka studia:

 

  •   Přípravná hudební výchova ( PHV ) 1 – 2 roky, již pro děti od 5 let
  •   Základní studium I.stupně : 7 roků
  •   Základní studium II.stupně : 4 roky
  •   Studium pro dospělé : nejvýše 4 roky

 

Výuka hry na hudební nástroj probíhá individuálně nebo ve skupině 2-4 žáků.
Většinu hudebních nástrojů škola žákům v začátcích studia pronajímá. 

Praktické zvládnutí hudebního nástroje je doplněno výukou hudební teorie a to v hodinách hudební nauky.

  •   Hudební nauka je vyučována kolektivně, probíhá ve specializované učebně, vybavené moderními učebními pomůckami a audiovizuální technikou.

 

Kromě individuální hry na nástroj mají

žáci možnost zapojit se i do kolektivní hry, viz TENTO ODKAZ.

 

Rozvrhy kolektivní výuky (HN, PHV):